Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Seksuologia praktyczna


ZAPISZ SIĘ


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

ZADZWOŃ TERAZ   FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Seksualność jest nieodłącznym aspektem życia i rozwoju jednostki. Niestety, często jest niedoceniana i traktowana jako oddzielna sfera, zarówno przez osoby szukające wsparcia, jak i profesjonalistów świadczących pomoc. Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu Seksuologii Praktycznej, którzy sprawnie poruszają się w obszarze seksualności swoich klientów/pacjentów, wspierając ich integrację i rozwój poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy.

 

 Anna Pułjan-Laudańska,
 psychoterapeutka, seksuolożka kliniczna PTS
 opiekun merytoryczny kierunku

Program studiów skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z rozwojem seksualnym człowieka, seksualnością w różnych fazach życia, seksuologią kliniczną, elementami seksuologii sądowej, diagnostyką, leczeniem, poradnictwem i terapią seksualną. Podczas ćwiczeń i warsztatów nasi słuchacze zdobędą również praktyczne umiejętności w zakresie pracy z seksualnością.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów z Seksuologii Praktycznej, która umożliwia rozwinięcie kompetencji i zdobycie niezbędnej wiedzy w obszarze seksualności.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla:

 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • pedagogów
 • lekarzy
 • osób pracujących w zawodach medycznych
 • osób działających na rzecz zdrowej seksualności
 • innych osób zainteresowanych rozwojem w tym obszarze

Absolwent studiów:

Absolwent ma wiedzę z zakresu:

 • Podstaw seksuologii: biologiczne i psychofizjologiczne aspekty seksualności, seksualność w fazach życia
 • Seksuologii klinicznej: diagnostyki (medycznej, psychologicznej), różnicowania w zakresie dysfunkcji, zaburzeń seksualnych, normy oraz jej granicy w zakresie seksualności
 • Pracy z seksualnością: poradnictwo, terapia seksuologiczna (indywidualna i par), wsparcie, edukacja seksualna i zdrowotna

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się metodami oraz narzędziami diagnostycznymi
 • identyfikować i diagnozować trudności w obszarze seksualności
 • wspierać rozwój psychoseksualny, seksualność różnych grup, osób zgłaszających się po pomoc (m.in. osoby LGBTQIA, osoby z niepełnosprawnościami)
 • rozpoznawać symptomy wykorzystywania seksualnego/podejmować interwencję
 • pomagać w zakresie problemów seksualnych (poradnictwo, terapia seksuologiczna, farmakoterapia)

Studia mają charakter dokształcający i mają na celu wsparcie osób zgłaszających się do specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, lekarzy i innych zawodów medycznych, pedagogów, pracowników socjalnych) w obszarze problemów seksualnych. Stanowią one doskonałe uzupełnienie istniejących kompetencji zawodowych o wiedzę związana z seksualnością, umożliwiając praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas indywidualnych i grupowych spotkań.

Program studiów skoncentrowany jest na praktycznych aspektach, umożliwiając efektywne stosowanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami indywidualnymi oraz grupowymi.

Metody pracy:

 • ćwiczenia: analiza przypadków z dyskusją/ metoda projektowa (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/ praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja)
 • wykłady
 • warsztaty
 • trening interpersonalny jako element pracy własnej

Program

Ramowy program studiów:

MODUŁ I: KOMPETENCJE OSOBISTE SEKSUOLOGA

 • Trening interpersonalny
 • Warsztat - moja seksualność

MODUŁ II: PODSTAWY SEKSUOLOGII

 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Prawo i etyka w pracy seksuologa
 • Biologiczne podstawy seksualności człowieka
 • Psychofizjologiczne aspekty seksualności człowieka
 • Seksualność w fazach życia
 • Wprowadzenie do seksuologii sądowej

MODUŁ III: SEKSUOLOGIA KLINICZNA

 • Klinika zaburzeń oraz dysfunkcji seksualnych
 • Zaburzenia seksualne w różnych specjalnościach medycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń seksualnych
 • Diagnostyka oraz pomoc psychologiczna dla osób doświadczających niezgodności płciowej
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci - diagnoza i interwencja 

MODUŁ IV: PRACA Z SEKSUALNOŚCIĄ

 • Poradnictwo i terapia seksualna
 • Seksualność par
 • Zdrowie psychiczne i seksualne osób LGBTQIA
 • Seksualność osób z niepełnosprawnościami
 • Edukacja zdrowotna i seksualna
 • Warsztat pracy edukatora seksualnego

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 250 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć: HYBRYDOWO

Zajęcia rozpoczynają się trzydniowym zjazdem stacjonarnym i kończą się dwudniowym zjazdem stacjonarnym. Pozostałe zajęcia odbywają się online.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

TERMINY ZJAZDÓW:

 • 25-26-27.10.2024 - stacjonarnie
 • 23-24.11.2024 - online
 • 30.11-01.12.2024 - online
 • 25-26.01.2025 - online
 • 15-16.02.2025 - online
 • 8-9.03.2025 - online
 • 22-23.03.2025 - online
 • 29-30.03.2025 - online
 • 26-27.04-2025 - online
 • 17-18.05-2025 - online 
 • 31.05-01.06.2025 - online 
 • 7-8.06.2025 - online
 • 28-29.06-2025 - online
 • 5-6.07-2025 - stacjonarnie

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego w formie testu.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl  

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Anna Pułjan-Laudańska

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholożka - seksuolożka kliniczna PTS, wykładowczyni akademicka, edukatorka seksualna, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Doświadczenie kliniczne zdobywała współpracując z instytucjami sektora publicznego –  m.in. prowadząc psychoterapię, terapię seksuologiczną, diagnozując dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, prowadząc edukację seksualną oraz szkoląc. Obecnie prowadzi HOLIS Pracownię Psychoterapii i Pomocy Seksuologicznej w Gdyni, a także współpracuje z Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.

W pracy klinicznej łączy psychoterapię z pomocą seksuologiczną. Pracuje w sposób zintegrowany korzystając z myśli psychoanalitycznych, psychodynamicznych, z uwzględnieniem technik wywodzących się z innych nurtów psychoterapii. Interesuje się perspektywą ciała jako obiektu pomagającego integrować trudne stany psychiczne, a także doświadczać siebie. Jest zaangażowana w promowanie pozytywnej i rzetelnej edukacji w zakresie cielesności małych dzieci, nastolatków, osób z niepełnosprawnościami, profilaktyki nadużyć seksualnych, kwestii związanych z tożsamością płciową oraz innych obszarów seksualności. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez udział w seminariach, szkoleniach.

dr n. społ. Aleksandra Plata

Absolwentka psychologii i pedagogiki oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży oraz psychosomatyki. Jest psychologiem-seksuologiem w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, jest certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Ukończyła m.in. specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii par (w tym seksuologicznej) w podejściu Emotionally Focused Theraphy, zaawansowane szkolenia z zakresu pomocy osobom z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi oraz jest w trakcie całościowego szkolenia z terapii schematu (ISST).

Na co dzień pracuje jako psychoterapeutka, seksuolog w prywatnym gabinecie w Gdyni, współpracując także z Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie oraz z Kliniką Poznawczo-Behawioralną przy Uniwersytecie SWPS.

Od wielu lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem klinicznym prowadząc zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych; pracuje jako wykładowca w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS wspierając przyszłych psychoterapeutów w procesie kształcenia.

Jest autorką licznych wystąpień podczas konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, publikacji naukowych oraz autorką badań naukowych m.in. z zakresu seksualności człowieka.

Zajmuje się pracą z osobami z dysfunkcjami seksualnymi, zaburzeniami preferencji seksualnych, z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, zaburzeniami osobowości, prowadzi także psychoterapię par.

dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska

Dr n. hum., pedagożka, nauczycielka akademicka, badaczka, seksuolożka, edukatorka seksualna, doradczyni w zakresie HIV/AIDS, psychoterapeutka (w procesie szkolenia). Jest członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz przewodniczącą Komisji ds. edukacji seksualnej przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.

Pracuje jako terapeutka w krakowskim Centrum Psychoterapii „Przestworza” oraz w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie prowadzanym przez Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” (poradnictwo dla osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne i wykonujących badania w kierunku HIV).

Jest współautorką podręcznika pt. „Pozytywne życie. O profilaktyce HIV dla edukatorów” – jedynego w Polsce, autorką wielu artykułów naukowych, materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych dotyczących seksualności, wychowania seksualnego, psychospołecznych aspektów epidemii HIV.

Jest zaangażowana w pracę wielu organizacji pozarządowych: jako wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Rodziny – najstarszej polskiej organizacji działającej w obszarze zdrowia seksualnego i edukacji seksualnej, członkini Rady Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” oraz członkini honorowa Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy”.

Prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych (pedagodzy, medycy, pracowni socjalni) poświęcone różnym aspektom ludzkiej seksualności, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży oraz profilaktyki społecznej.

W 2003 roku otrzymała nagrodę „Czerwona Kokardka”, przyznawaną osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.

Katarzyna Gross-Kępińska

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Część studiów odbyłam w Comenius University in Bratislava.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas Misji w Ugandzie i Kenii oraz na stażach w China Medical University Taichung (Taiwan), Saint Bartolome National Hospital Lima (Peru) oraz Nykøbing Falster Hospital (Dania). Szkolenie specjalizacyjne z Położnictwa i Ginekologii odbywam aktualnie w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach. W roku 2021 ukończyłam kierunek Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, oddział w Sopocie. Swoją pasję do seksuologii realizuję przyjmując pacjentów w Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.
Od roku 2021 pracuję w Klinice Leczenia Niepłodności Invicta, gdzie swoją opieką otaczam pary zmagające się z trudnościami z zajściem w ciążę. Poszerzając swoje kompetencje, od 2021 roku kontynuuję certyfikację z Andrologii Klinicznej. O
becnie kontynuuję również kształcenie w ramach studiów podyplomowych na kierunku Uroginekologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
W pracy klinicznej zajmuję się zarówno pacjentkami ciężarnymi, jak i pacjentkami ze schorzeniami ginekologicznymi, a także seksuologicznymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników- European Society of Human Reproduction and Embryology oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.

Magdalena Berek Zamorska

Psycholożka, seksuolożka i edukatorka seksualna.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz  studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Naukowo zajmuje się przyjemnością (i trudnościami w jej doświadczaniu) oraz rozwojem seksualności w całym cyklu życia człowieka.

Zawodowo udziela wsparcia i pomocy psychologiczno-seksuologicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Współpracuje ze szkołami oraz innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie psychoedukacji i edukacji równościowej i psychoseksualnej prowadząc prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców, kadry nauczycielskiej i innych dorosłych wspierających dzieci i nastolatków w pozytywnym rozwoju psychoseksualnym.

Dominik Adamek

Psycholog, interwent kryzysowy, doradca ds. HIV/AIDS certyfikowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS Agendę Ministra Zdrowia. Asystent na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współfundator i członek zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia i Włączenia Społecznego „Trzy Końce”. Interwencyjnie i doradczo pracuje z pacjentami objętymi profilaktyką przedekspozycjną HIV (PrEP) i żyjącymi z HIV. Psychologicznie i psychoseksuologicznie wspiera osoby podejmujące ryzykowne zachowania seksualne i używające substancji psychoaktywnych. Jest współautorem programów profilaktycznych z obszaru zdrowia psychicznego i seksualnego. Na jco dzień wspłpracuje z Centrum Terapii Kontinuum w Katowicach oraz Centrum PrEP – Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Profilaktyki Przedekspozycyjnej i Poekspozycyjnej HIV w Gdańsku.

Mateusz Pliczko

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zatrudniony na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego CM UJ, ukończył studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kontynuuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada certyfikat doradcy okołotestowego ds. HIV wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w obszarze zdrowia seksualnego, obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”. W przeszłości był związany z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Federacją „Znaki Równości”. W swojej działalności naukowej skupia się na kwestiach zdrowia osób różnorodnych płciowo i seksualnie. 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

6 900 zł

862,50 zł


Promocja dla absolwentów -15%

5 865 zł

732,50 zł

Bonifikata terminowa 1.000 zł
do dnia 30.07.2024 r.  

5 900 zł

737,50 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4 830 zl 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

 1. Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości podczas zapisu osobistego, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl