Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pracownia Psychologiczna

pracownia psychologiczna akademia humanitas

Pracownia Psychologiczna Instytutu Psychologii umożliwia praktyczną naukę szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej. Bogaty wybór testów, znajdujących się w pracowni, pozwala na diagnozę kluczowych obszarów funkcjonowania psychicznego człowieka: osobowości i charakteru, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poziomu intelektualnego, inteligencji emocjonalnej a także funkcji poznawczych. Studenci mogą samodzielnie korzystać z testów psychologicznych dostępnych w czytelni pracowni, a na zajęciach odbywających się w pracowni poznają i przeprowadzają rzetelną, dokładną diagnozę psychologiczną. Ponadto studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami diagnozy funkcji poznawczych za pomocą elektronicznej aparatury, która wykorzystywana jest między innymi do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz osób pracujących w niebezpiecznych warunkach. W pracowni znajduje się najnowsza aparatura sterowana elektronicznie za pomocą specjalnego centralnego panelu. Do wyposażenia pracowni należą między innymi: Aparat Piórkowskiego, Aparat Krzyżowy, Miernik Parametrów Reakcji, Stereometr Elektroniczny, Kabina do badań w ciemni, Tablice do testu Poppelreutera. W najbliższym czasie pracownia będzie systematycznie wyposażana w kolejne specjalistyczne urządzenia pozwalające przeprowadzać coraz dokładniejszą diagnostykę. Obszarem działalności Pracowni Psychologicznej, oprócz dydaktyki, jest także praca naukowa. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na każdym ich etapie. Poznają w praktyce proces tworzenia i adaptacji testów psychologicznych.

Kontakt:

mgr Anna Barczyńska
Sekretarz Instytutu Psychologii
tel.: 539-677-267
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

Martyna Zaremba
Pracownik Instytutu Psychologii
tel.: 602 767 637
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

ZDJĘCIA PRACOWNI

 

 

   

GODZINY I DNI OTWARCIA

Pracownia Psychologiczna
ul. Kilińskiego 56/VII
41-200 Sosnowiec

Pracownia Psychologiczna w dniach: 30-31.05.2024 r. będzie NIECZYNNA


Godziny otwarcia Pracowni Psychologicznej:

Poniedziałek: nieczynne 
Wtorek: 10.00 - 18.00
Środa: 8.30 - 16.00
Czwartek: 8.30 - 16.00
Piątek: 8.30 - 16.00

W czasie zjazdów stacjonarnych
(terminy: 20-21.04.2024; 18-19.05.2024; 22-23.06.2024
)
Sobota:
7.30 - 15.30
Niedziela: 7.30 - 15.30

SPIS DOSTĘPNYCH TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

TESTY DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII:

ABAS-3 - SYSTEM OCENY ZACHOWAŃ ADAPTACYJNYCH

ACL - LISTA PRZYMIOTNIKOWA

AIS (NPPPZ) - SKALA AKCEPTACJI CHOROBY

APIS-P(R) - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ

APIS-Z® - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ

BDI-II - INWENTARZ DEPRESJI BECKA

BENTON - TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ

BIP - BOCHUMSKI INWENTARZ OSOBOWOŚCIOWYCH WYZNACZNIKÓW PRACY

CDI 2 - ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

CWP - CZŁOWIEK W PRACY

CFT 20-R - NEUTRALNY KULTUROWO TEST INTELIGENCJI CATTELLA WERSJA 2

CFT-3 - NEUTRALNY KULTUROWO TEST INTELIGENCJI

CISS - KWESTIONARIUSZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH

COLUMBIA - SKALA DOJRZAŁOŚCI UMYSŁOWEJ

CONNERS 3 - ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY ADHD

CTT - KOLOROWY TEST POŁĄCZEŃ

CVLT - KALIFORNIJSKI TEST UCZENIA SIĘ JĘZYKOWEGO

DCS-II - NIEWERBALNY TEST UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI

DINEMO - DWUWYMIAROWY INWENTARZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

DMI-2 - DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH

DYSLEKSJA 3 - DIAGNOZA DYSLEKSJI U UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

EAS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

EPQ-R - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

EPQ-R(S) - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

FCZ-KT(R) - FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA

FROSTIG - TEST ROZWOJU PERCEPCJI WZROKOWEJ

FTT - TEST BAJEK

GHQ 12, GHQ 28 - KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

GSES (NPPPZ) - SKALA UOGÓLNIONEJ WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

INTE - KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

IPP - INWENTARZ DO OCENY PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ

IVE - KWESTIONARIUSZ IMPULSYWNOŚCI

KKM - KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ

KKMiP - KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ I PARTNERSKIEJ

KPD - KWESTIONARIUSZ DO POMIARU DEPRESJI

KPR-ROC - KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICIELSKICH

KPS - KWESTIONARIUSZ POCZUCIA STRESU

KPŻ - KWESTIONARIUSZ POSTAW ŻYCIOWYCH

KRR - KWESTIONARIUSZ RELACJI RODZINNYCH

KSP - KWESTIONARIUSZ STYLÓW PRZYWIĄZANIA

KSRD - KRÓTKA SKALA ROZWOJU DZIECKA

LBQ - KWESTIONARIUSZ WYPALENIA ZAWODOWEGO

LMI - INWENTARZ MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ

MMPI-2 - MINNESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚCI

MMSE - KRÓTKA SKALA OCENY STANU UMYSŁOWEGO

NEO-FFI - INWENTARZ OSOBOWOŚCI ARKUSZ

NEO-PI-R - INWENTARZ OSOBOWOŚCI

NPSR - NARZĘDZIA POMIARU STRESU I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM (PSS-10, JSR, DS-14, COPE, MINICOPE)

OMNIBUS - TEST INTELIGENCJI

PKIE - POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

PSD - PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA

PTS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

RFFT - TEST PŁYNNOŚCI FIGURALNEJ RUFFA

RISB - TEST NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ

SCID-5-PD - USTRUKTURYZOWANY WYWIAD KLINICZNY DO BADANIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI WG DSM-5

SEG (NPPPZ) - SKALA EKSPRESJI GNIEWU

SES - SKALA SAMOOCENY ROSENBERGA

SGMiRD - SKALA GOTOWOŚCI MATEMATYCZNEJ I RYZYKA DYSKALKULII

SIE-T - SKALA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - TWARZE

SKARE - SKALA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

SOZL - SKALE OBJAWOWE ZABURZEŃ LĘKOWYCH

SPR - SKALA POSTAW RODZICIELSKICH (WERSJA DLA RODZICÓW)

SPR-2 - SKALA POSTAW RODZICIELSKICH (RODZICE A MŁODZIEŻ)

STAI - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU

STAIC - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU DLA DZIECI

SUPIN-S30 - SKALA UCZUĆ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH

SWLS (NPPPZ) - SKALA SATYSFAKCJI Z ŻYCIA

TCT-DP - RYSUNKOWY TEST TWÓRCZEGO MYŚLENIA

TKR - TEST KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

TAT - TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ

TMK - TEST MATRYC RAVENA WERSJA KOLOROWA

TMS-K - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA KLASYCZNA

TMS-PLUS - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA PLUS

TMS-R - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA RÓWNOLEGŁA

TRE - TEST ROZUMIENIA EMOCJI

TUS - TEST UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI

UMACL - PRZYMIOTNIKOWA SKALA NASTROJU

WAIS-R(PL) - SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH

WCST - TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN

WERK - INWENTARZ STYLÓW KIEROWANIA LUDŹMI

WKP - WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI

ZTU - ZESTAW TESTÓW UZDOLNIEŃ

 

TESTY DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI:

DYSLEKSJA 3 - DIAGNOZA DYSLEKSJI U UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KSRD - KRÓTKA SKALA ROZWOJU DZIECKA

PSD - PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA

SGMiRD - SKALA GOTOWOŚCI MATEMATYCZNEJ I RYZYKA DYSKALKULII

SOZL - SKALE OBJAWOWE ZABURZEŃ LĘKOWYCH

URZĄDZENIA DO BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

- BIOFEEDBACK

- WIEDEŃSKI SYSTEM TESTÓW

- CIEMNIA KABINOWA

- STEREOMETR

- TABLICE POPPELREUTERA

- APARAT PIÓRKOWSKIEGO

- APARAT KRZYŻOWY

- MIERNIK PARAMETRÓW REAKCJI

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

1. Pracownia udostępniona jest dla studentów psychologii Akademii Humanitas w Sosnowcu.

2. Przed skorzystaniem z Pracowni, należy okazać aktualną legitymację studencką.

3. W Pracowni znajdują się testy psychologiczne oraz aparaty/ sprzęty do badań psychologicznych.

4. Na miejscu można korzystać z oryginalnych podręczników, kluczy, arkuszy.

5. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres mailowy: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

 

REGULAMIN PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

ADRES

 

Pracownia Psychologiczna
ul. Kilińskiego 56/VII
41-200 Sosnowiec