Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pracownia Psychologiczna

pracownia psychologiczna akademia humanitas

Pracownia Psychologiczna Instytutu Psychologii umożliwia praktyczną naukę szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej. Bogaty wybór testów, znajdujących się w pracowni, pozwala na diagnozę kluczowych obszarów funkcjonowania psychicznego człowieka: osobowości i charakteru, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poziomu intelektualnego, inteligencji emocjonalnej a także funkcji poznawczych. Studenci mogą samodzielnie korzystać z testów psychologicznych dostępnych w czytelni pracowni, a na zajęciach odbywających się w pracowni poznają i przeprowadzają rzetelną, dokładną diagnozę psychologiczną. Ponadto studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami diagnozy funkcji poznawczych za pomocą elektronicznej aparatury, która wykorzystywana jest między innymi do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz osób pracujących w niebezpiecznych warunkach. W pracowni znajduje się najnowsza aparatura sterowana elektronicznie za pomocą specjalnego centralnego panelu. Do wyposażenia pracowni należą między innymi: Aparat Piórkowskiego, Aparat Krzyżowy, Miernik Parametrów Reakcji, Stereometr Elektroniczny, Kabina do badań w ciemni, Tablice do testu Poppelreutera. W najbliższym czasie pracownia będzie systematycznie wyposażana w kolejne specjalistyczne urządzenia pozwalające przeprowadzać coraz dokładniejszą diagnostykę. Obszarem działalności Pracowni Psychologicznej, oprócz dydaktyki, jest także praca naukowa. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na każdym ich etapie. Poznają w praktyce proces tworzenia i adaptacji testów psychologicznych.

Kontakt:

mgr Anna Barczyńska
Sekretarz Instytutu Psychologii
tel.: 539-677-267
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

Martyna Zaremba
Pracownik Instytutu Psychologii
tel.: 602 767 637
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

ZDJĘCIA PRACOWNI

 

 

   

GODZINY I DNI OTWARCIA

Pracownia Psychologiczna będzie otwarta od godziny 7:30 do godziny 15:30 w następujące dni:

Lipiec:

Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

Sierpień:

Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

Wrzesień:

16.09.2023 (sobota) 7:30 – 15:30
17.09.2023 (niedziela) 7:30 – 15:30
Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

Październik:

28.10.2023 (sobota) 7:30 – 15:30
29.10.2023 (niedziela) 7:30 – 15:30
Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

Listopad:

25.11.2023 (sobota) 7:30 – 15:30
26.11.2023 (niedziela) 7:30 – 15:30
Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

Grudzień:

2.12.2023 (sobota) 7:30 – 15:30
3.12.2023 (niedziela) 7:30 – 15:30
Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

Styczeń:

13.01.2024 (sobota) 7:30 – 15:30
14.01.2024 (niedziela) 7:30 – 15:30
Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

Luty:

3.02.2024 (sobota) 7:30 – 15:30
4.02.2024 (niedziela) 7:30 – 15:30
Każdy wtorek od 10:00 do 18:00

SPIS DOSTĘPNYCH TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

TESTY DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII

ABAS-3 - SYSTEM OCENY ZACHOWAŃ ADAPTACYJNYCH

ACL - LISTA PRZYMIOTNIKOWA

AIS (NPPPZ) - SKALA AKCEPTACJI CHOROBY

APIS-P(R) - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ

APIS-Z® - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ

BDI-II - INWENTARZ DEPRESJI BECKA

BENTON - TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ

CDI 2 - ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

CFT 20-R - NEUTRALNY KULTUROWO TEST INTELIGENCJI CATTELLA WERSJA 2

CFT-3 - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji

CISS - KWESTIONARIUSZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH

COLUMBIA - SKALA DOJRZAŁOŚCI UMYSŁOWEJ

CONNERS 3 - ZESTAW KWESTIONARIUSZY DO DIAGNOZY ADHD

CTT - KOLOROWY TEST POŁĄCZEŃ

CVLT - KALIFORNIJSKI TEST UCZENIA SIĘ JĘZYKOWEGO

DCS-II - NIEWERBALNY TEST UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI

DINEMO - DWUWYMIAROWY INWENTARZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

DMI-2 - DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH

DYSLEKSJA 3 - DIAGNOZA DYSLEKSJI U UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

EAS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

EPQ-R - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

EPQ-R(S) - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

FCZ-KT(R) - FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA

FROSTIG - TEST ROZWOJU PERCEPCJI WZROKOWEJ

FTT - TEST BAJEK

GHQ 28 - KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO STANU ZDROWIA

GHQ 12 - KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO STANU ZDROWIA

GSES (NPPPZ) - SKALA UOGÓLNIONEJ WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

INTE - KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

IPP - INWENTARZ DO OCENY PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ

IVE - KWESTIONARIUSZ IMPULSYWNOŚCI

KKM - KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ

KKMiP - KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ I PARTNERSKIEJ

KPD - KWESTIONARIUSZ DO POMIARU DEPRESJI

KPR-ROC - KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICIELSKICH

KPS - KWESTIONARIUSZ POCZUCIA STRESU

KPŻ - KWESTIONARIUSZ POSTAW ŻYCIOWYCH

KRR - KWESTIONARIUSZ RELACJI RODZINNYCH

KSP - KWESTIONARIUSZ STYLÓW PRZYWIĄZANIA

KSRD - KRÓTKA SKALA ROZWOJU DZIECKA

MMPI-2 - MINNESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚCI

MMSE - KRÓTKA SKALA OCENY STANU UMYSŁOWEGO

NEO-FFI - INWENTARZ OSOBOWOŚCIARKUSZ

NEO-PI-R - INWENTARZ OSOBOWOŚCI

NPSR - NARZĘDZIA POMIARU STRESU I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM (PSS-10, JSR, DS.-14, COPE, MINICOPE)

OMNIBUS - TEST INTELIGENCJI

PKIE - POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

PSD - PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA

PTS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

RFFT - TEST PŁYNNOŚCI FIGURALNEJ RUFFA

RISB - TEST NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ

SCID-5-PD - USTRUKTURYZOWANY WYWIAD KLINICZNY DO BADANIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI WEDŁUG DSM-5

SEG (NPPPZ) - SKALA EKSPRESJI GNIEWU

SGMiRD - SKALA GOTOWOŚCI MATEMATYCZNEJ I RYZYKA DYSKALKULII

SIE-T - SKALA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - TWARZE

SKaRE - SKALA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

SOZL - SKALE OBJAWOWE ZABURZEŃ LĘKOWYCH

SPR-2 - SKALA POSTAW RODZICIELSKICH (RODZICE A MŁODZIEŻ)

STAI - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU

STAIC - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU DLA DZIECI

SUPIN-S30 - SKALA UCZUĆ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH

SWLS (NPPPZ) - SKALA SATYSFAKCJI Z ŻYCIA

TCT-DP - RYSUNKOWY TEST TWÓRCZEGO MYŚLENIA

TKR - TEST KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

TAT - TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ

TMK - TEST MATRYC RAVENA WERSJA KOLOROWA

TMS-K - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA KLASYCZNA

TMS-PLUS - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA PLUS

TMS-R - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD- FORMA RÓWNOLEGŁA

TRE - TEST ROZUMIENIA EMOCJI

TUS - TEST UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI

UMACL - PRZYMIOTNIKOWA SKALA NASTROJU

WCST - TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN

WAIS-R(PL) - SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH

WKP - WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI

ZTU - ZESTAW TESTÓW UZDOLNIEŃ

 


TESTY DOSTĘPNE DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI
 

DYSLEKSJA 3 - DIAGNOZA DYSLEKSJI U UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KSRD - KRÓTKA SKALA ROZWOJU DZIECKA

PSD - PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA

SGMiRD - SKALA GOTOWOŚCI MATEMATYCZNEJ I RYZYKA DYSKALKULII

SOZL - SKALE OBJAWOWE ZABURZEŃ LĘKOWYCH

 

 

 

URZĄDZENIA DO BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

- BIOFEEDBACK

- WIEDEŃSKI SYSTEM TESTÓW

- CIEMNIA KABINOWA

- STEREOMETR

- TABLICE POPPELREUTERA

- APARAT PIÓRKOWSKIEGO

- APARAT KRZYŻOWY

- MIERNIK PARAMETRÓW REAKCJI

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

1. Pracownia udostępniona jest dla studentów psychologii Akademii Humanitas w Sosnowcu. 

2. W Pracowni znajdują się testy psychologiczne oraz aparaty/ sprzęty do badań psychologicznych. 

3. Pracownia otwarta jest od 7:30 do 15:30 we wskazane dni. 

4. Na miejscu można korzystać z oryginalnych podręczników, kluczy, arkuszy. 

5. W Pracowni można kserować dostępne podręczniki oraz zakupić aktualnie dostępne testy. 

6. Większe zapotrzebowanie na określone materiały należy zgłaszać w wiadomości mailowej (dwa dni przed otwarciem Pracowni), z informacją jakie podręczniki i ile stron ma zostać skserowanych. 

7. Korzystając z pracowni należy mieć ze sobą ważną legitymację studencką bądź znać swój numer albumu w celu weryfikacji. 

8. Nie prowadzimy sprzedaży online, możliwy jest zakup tylko na miejscu. 

9. Nie skanujemy i nie wysyłamy drogą e-mailową testów oraz podręczników dostępnych w naszej Pracowni. 

10. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres mailowy: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl.

11. Przed skorzystaniem z Pracowni, należy okazać aktualną legitymację studencką.

REGULAMIN PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

ADRES

 

ul. Kilińskiego 56/VII
41-200 Sosnowiec