Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pracownia Psychologiczna

Pracownia Psychologiczna Instytutu Psychologii umożliwia praktyczną naukę szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej. Bogaty wybór testów, znajdujących się w pracowni, pozwala na diagnozę kluczowych obszarów funkcjonowania psychicznego człowieka: osobowości i charakteru, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poziomu intelektualnego, inteligencji emocjonalnej a także funkcji poznawczych. Studenci mogą samodzielnie korzystać z testów psychologicznych dostępnych w czytelni pracowni, a na zajęciach odbywających się w pracowni poznają i przeprowadzają rzetelną, dokładną diagnozę psychologiczną. Ponadto studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami diagnozy funkcji poznawczych za pomocą elektronicznej aparatury, która wykorzystywana jest między innymi do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz osób pracujących w niebezpiecznych warunkach. W pracowni znajduje się najnowsza aparatura sterowana elektronicznie za pomocą specjalnego centralnego panelu. Do wyposażenia pracowni należą między innymi: Aparat Piórkowskiego, Aparat Krzyżowy, Miernik Parametrów Reakcji, Stereometr Elektroniczny, Kabina do badań w ciemni, Tablice do testu Poppelreutera. W najbliższym czasie pracownia będzie systematycznie wyposażana w kolejne specjalistyczne urządzenia pozwalające przeprowadzać coraz dokładniejszą diagnostykę. Obszarem działalności Pracowni Psychologicznej, oprócz dydaktyki, jest także praca naukowa. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych na każdym ich etapie. Poznają w praktyce proces tworzenia i adaptacji testów psychologicznych.

kontakt: 

Katarzyna Kucia
Pracownik administracyjno-biurowy
Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas

tel.: 602-767-637
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl

ZDJĘCIA PRACOWNI

 

 

   

GODZINY I DNI OTWARCIA

Pracownia Psychologiczna będzie otwarta od godziny 7:30 do godziny 15:30 w następujące dni: 

Październik:

15.10.2021 r. (piątek)

16.10.2021 r. (sobota)

17.10.2021 r. (niedziela) 

22.10.2021 r.  (piątek)

23.10.2021 r.  (sobota)

24.10.2021 r. (niedziela)- NIECZYNNE

Listopad:

19.11.2021 (piątek)

20.11.2021 (sobota)

21.11.2021 (niedziela)

26.11.2021 (piątek)

27.11.2021 (sobota)

28.11.2021 (niedziela)

SPIS DOSTĘPNYCH TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

ACL - LISTA PRZYMIOTNIKOWA 

AIS (NPPPZ) - SKALA AKCEPTACJI CHOROBY

APIS-P( R) - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ

APIS-Z  - POMIAR INTELIGENCJI OGÓLNEJ       

BDI-II - INWENTARZ DEPRESJI BECKA

BENTON - TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ    

CFT 20-R - NEUTRALNY KULTUROWO TEST INTELIGENCJI CATTELLA WERSJA 2

CFT-3 - NEUTRALNY KULTUROWO TEST INTELIGENCJI   

CISS - KWESTIONARIUSZ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH   

CTT - KOLOROWY TEST POŁĄCZEŃ  

CVLT - KALIFORNIJSKI TEST UCZENIA SIĘ JĘZYKOWEGO       

DCS-II - NIEWERBALNY TEST UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI       

DINEMO - DWUWYMIAROWY INWENTARZ INTELIGENCJI EMOCJONALNE    

EAS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

EPQ-R - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

EPQ-R(S) - KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI EYSENCKA

FCZ-KT( R) - FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA

FTT - TEST BAJEK

GHQ 28 - KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO STANU ZDROWIA

GHQ 12 - KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO STANU ZDROWIA

GSES (NPPPZ) - SKALA UOGÓLNIONEJ WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

IVE - KWESTIONARIUSZ IMPULSYWNOŚCI

KKM- KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ

KKMiP – KWESTIONARIUSZ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ I PARTNERSKIEJ

KPD - KWESTIONARIUSZ DO POMIARU DEPRESJI 

KPR-ROC - KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICIELSKICH

KPS - KWESTIONARIUSZ POCZUCIA STRESU         

KPŻ - KWESTIONARIUSZ POSTAW ŻYCIOWYCH   

KRR - KWESTIONARIUSZ RELACJI RODZINNYCH 

KSP - KWESTIONARIUSZ STYLÓW PRZYWIĄZANIA        

MMPI-2 - MINNESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚCI

MMSE - KRÓTKA SKALA OCENY STANU UMYSŁOWEGO

NEO-FFI - INWENTARZ OSOBOWOŚCI ARKUSZ  

NEO-PI-R - INWENTARZ OSOBOWOŚCI      

NPSR (PSS-10, JSR, DS-14, COPE, MINI-COPE) - NARZĘDZIA POMIARU STRESU I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

OMNIBUS - TEST INTELIGENCJI        

PKIE - POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ   

PTS - KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

RFFT - TEST PŁYNNOŚCI FIGURALNEJ RUFFA         

RISB - TEST NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ      

SCID-5-PD - USTRUKTURYZOWANY WYWIAD KLINICZNY DO BADANIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI WEDŁUG DSM-5         

SEG (NPPPZ) - SKALA EKSPRESJI GNIEWU      

SIE-T - SKALA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - TWARZE      

SPR-2 - SKALA POSTAW RODZICIELSKICH (RODZICE A MŁODZIEŻ) 

STAI - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU   

STAIC - INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU DLA DZIECI

SUPIN-S30 - SKALA UCZUĆ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH

SWLS (NPPPZ) - SKALA SATYSFAKCJI Z ŻYCIA

TCT-DP - RYSUNKOWY TEST TWÓRCZEGO MYŚLENIA        

TKR - TEST KOMPETENCJI RODZICIELSKICH         

TAT - TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ      

TMK - TEST MATRYC RAVENA WERSJA KOLOROWA      

TMS-K - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD-FORMA KLASYCZNA

TMS-PLUS - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD-FORMA PLUS         

TRE - TEST ROZUMIENIA EMOCJI      

TUS - TEST UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI          

UMACL - PRZYMIOTNIKOWA SKALA NASTROJU

WCST - TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN     

WAIS-R(PL) - SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH

WKP - WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI        

ZTU - ZESTAW TESTÓW UZDOLNIEŃ

TMS-R - TEST MATRYC RAVENA W WERSJI STANDARD-FORMA RÓWNOLEGŁA

URZĄDZENIA DO BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

- BIOFEEDBACK

- WIEDEŃSKI SYSTEM TESTÓW

- CIEMNIA KABINOWA

- STEREOMETR

- TABLICE POPPELREUTERA

- APARAT PIÓRKOWSKIEGO

- APARAT KRZYŻOWY

- MIERNIK PARAMETRÓW REAKCJI

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

1. Pracownia udostępniona jest dla studentów psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

2. W Pracowni znajdują się testy psychologiczne oraz aparaty/ sprzęty do badań psychologicznych. 

3. Pracownia otwarta jest od 9:00 do 17:00 we wskazane dni. 

4. Na miejscu można korzystać z oryginalnych podręczników, kluczy, arkuszy. 

5. W Pracowni można kserować dostępne podręczniki oraz zakupić aktualnie dostępne testy. 

6. Większe zapotrzebowanie na określone materiały należy zgłaszać w wiadomości mailowej (dwa dni przed odbiorem), z informacją jakie podręczniki i ile stron ma zostać skserowanych. 

7. Korzystając z pracowni należy mieć ze sobą ważną legitymację studencką bądź znać swój numer albumu w celu weryfikacji. 

8. Nie prowadzimy sprzedaży online, możliwy jest zakup tylko na miejscu. 

9. Nie skanujemy i nie wysyłamy drogą e-mailową testów i podręczników dostępnych w naszej Pracowni. 

8. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres mailowy: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl.

REGULAMIN PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

Adres

 

ul. Kilińskiego 56/VII
41-200 Sosnowiec