Aktualności

Rektor WSH na spotkaniu z Ministrem Nauki

22/05/2017

10 maja 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie członków Regionalnej Konferencji Uczelni Akademickich z dr. Jarosławem Gowinem – wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, które stało się okazją do podjęcia dalszych rozmów na temat planowanej reformy szkolnictwa wyższego. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który reprezentował zarówno naszą uczelnię, jak i Konferencję Rektorów Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego.

 

Wśród poruszanych w trakcie spotkania zagadnień znalazła się m.in. prezentacja dotychczasowych prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad ustawą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – nowa instytucja, do której zadań należeć będzie m.in. inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich, a także inicjowanie i realizowanie programów wspierania procesu umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych w Polsce.

 

Źródło: http://www.us.edu.pl