Aktualności

Kolejne Tatrzańskie Sympozjum Naukowe za nami.

30/06/2017

W dniach 19 – 21 czerwca odbyło się w Zakopanem XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra

Celem sympozjum była wymiana poglądów polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, w tym rozwijanie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką edukacyjną.

Konferencję otworzył dr Mariusz Lekston, prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas, wskazując na nowoczesne podejście do edukacji, a także adekwatność problematyki konferencji do otaczającej rzeczywistości.

Uczestników Sympozjum powitał w Zakopanem Starosta Tatrzański Piotr Bąk, który w swoim wystąpieniu podkreśli rolę i znaczenie spotkań naukowych mających na celu dyskurs o edukacji, ale również znaczenie kształtowania, poprzez kontakt z „Innym” i jego kulturę, uniwersalnych wartości dobra, prawdy i piękna, w odniesieniu do budowania tożsamości i kultury „małych ojczyzn”.

W konferencji uczestniczyło ponad 120 prelegentów z kraju i zagranicy. Obrady toczyły się w sesjach plenarnych i panelach dyskusyjnych.

Współorganizatorem tegorocznego spotkania pod Giewontem był Uniwersytet Rzeszowski, a patronat nad Sympozjum objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Fundacja „Humanitas” oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Palka, w podsumowaniu Sympozjum, podkreślił wagę i znaczenie integrowania środowiska pedagogów z różnych ośrodków akademickich w celu budowania wspólnej płaszczyzny, na której naukowcy i praktycy będą wypracowywać modele kształcenia i wychowania w zmieniającej się rzeczywistości.

Integralną częścią Sympozjum jest Dzień Tatrzański, w ramach którego Uczestnicy konferencji korzystali z wycieczek górskich. W tym roku przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się dwie wycieczki: do Doliny Lejowa i Doliny Strążyskiej.