Aktualności

Spotkanie z RPO - Model Wsparcia Osób Starszych

19/10/2017

Model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania był tematem spotkania konsultacyjnego z udziałem dra Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, które odbyło się we wtorek 17 października br. w Auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wyższą Szkołę Humanitas oraz Urząd Miejski w Sosnowcu.

 

 

Zmiany demograficzne w Europie i na świecie oraz rosnący procent osób starszych w populacji wymaga uwagi i konkretnych działań. Prawa człowieka, dbałość o równe traktowanie osób w podeszłym wieku oraz zapewnienie Im godności i prawa do samodecydowania należą do obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich. Mając na uwadze potrzebę seniorów do jak najdłuższego zachowania sprawności i życia w przyjaznym środowisku współpracujący z Rzecznikiem Praw Obywatelskich eksperci opracowali propozycję modelu wspierania osób starszych przez samorządy, rodzinę, znajomych. Zawarli ją w publikacji „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji. Propozycja modelu”.

 

Spotkanie w murach sosnowieckiej uczelni oficjalnie rozpoczął prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który powitał zgromadzonych gości oraz podkreślił istotę poruszanego tematu. Następnie głos zabrał Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca, współorganizator spotkania. Prezydent nawiązał do szeregu udogodnień dla ludzi starszych dostępnych w mieście oraz podkreślił aktywną działalność seniorów.

 

Model wsparcia osób starszych został zaprezentowany przez prof. WSH dr Marię Zrałek, współautorkę publikacji, Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas. W drugiej części spotkania została przeprowadzona dyskusja o praktycznych możliwościach wdrożenia opracowanego systemu, w której udział wzięli dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO oraz prof. WSH dr Marię Zrałek.

 

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 osób zainteresowanych poruszaną tematyką, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych z województwa śląskiego, pracownicy socjalni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad senioralnych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

 /k.u. 19.10.17/