Aktualności

Zaproszenie na VII Konferencję z cyklu Dyrektor Liderem

06/03/2018

W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Dyrektor Liderem”, adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Naczelników Wydziałów Oświaty i Edukacji oraz  nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Siódma edycja wydarzenia odbędzie się tradycyjnie już w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu dnia 27 marca br. i będzie poświęcona jednemu z priorytetów polityki oświatowej państwa polskiego na rok  2017/2018 - edukacji włączającej.

 

 

Mając świadomość zgłaszanych przez nauczycieli oraz dyrektorów trudności w radzeniu sobie z edukacją uczniów z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole ogólnodostępnej, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, organizując kolejną już konferencję z cyklu Dyrektor Liderem, tym razem w całości poświęcając ją tematyce inkluzji społecznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, program oraz formularz zgłoszeniowy online znajduje się na stronie internetowej Konferencji.

 

Patronat honorowy:

       

 

Patronat medialny:

                                    

 

Sponsorzy Konferencji: