Rekrutacja

Studia podyplomowe dofinansowane od 80% do 100% dla pracowników przedsiębiorstw.                     Oferujemy bezpłatne przygotowanie wniosków.
Skontaktuj się z nami.
(32) 36 31 221, podyplomowe@humanitas.edu.plKrok 1

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 39,00 zł w przypadku studiów podyplomowych pełnopłatnych
 • 89,00 zł w przypadku studiów realizowanych w ramach projektu „Partnerstwo dla wiedzy”

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty*:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I- go lub II-go stopnia (oryginał lub odpis dyplomu należy przedstawić do wglądu przy podpisaniu umowy finansowej)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości:
  39,00 zł w przypadku studiów podyplomowych pełnopłatnych
  89,00 zł w przypadku kierunków dofinansowanych w ramach Projektu "Partnerstwo dla wiedzy"

  * W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

  - Logopediazaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
    logopedy (według dowolnego wzoru).
  - Neurologopedia - kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Logopedia lub studiów wyższych
    magisterskich ze specjalnością logopedyczną (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).
  - Psychologia transportu - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

  UWAGA: W przypadku studiów dofinansowanych w ramach Projektu "Partnerstwo dla wiedzy" od kandydata wymagane jest dodatkowo potwierdzenie zameldowania lub zatrudnienia na terenie woj. śląskiego (np. w formie zaświadczenia o zatrudnieniu lub o zameldowaniu)

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (I piętro):
  • - Studia podyplomowe z zakresu Administracja, Prawo, Biznes - pokój 104
  • - Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika, Psychologia, Terapia - pokój 105
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: pokój 104 lub 105) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres:
  podyplomowe@humanitas.edu.pl - studia z zakresu administracji, prawa, biznesu
  podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl - studia z zakresu pedagogiki i terapii

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.