Władze

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz i założyciel WSH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek

Rektor Honorowy
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania
dr Maria Zrałek, prof. WSH

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Administracji
i Zarządzania
dr Maciej Borski

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. współpracy
z zagranicą

mgr Maja Chyży-Dudek


Prodziekan ds. badań naukowych

dr Joanna Podgórska-Rykała

 

Dziekan
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus


Prodziekan
PaedDR. Karel Kostka, MBA

                                                                                   Prodziekan
                                                                 prof. dr hab. Vlastimila Karaskova

Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa
dr Anna Rogacka-Łukasik

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH

Dyrektor Instytutu Filologii
dr Iwona Dronia

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr Aleksander Mańka

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr Andrzej Bulzak

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
dr Robert Partyka

Dyrektor Instytutu Elektroradiologii
prof. zw dr hab. Danuta Kokocińska

 

                                                                       Pełnomocnicy Kanclerza

 

Pełnomocnik Kanclerza ds. współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
mgr Ewa Baran

Pełnomocnik Kanclerza ds. PR
dr Krystian Dudek
 

Pełnomocnik Kanclerza ds. strategii i rozwoju Wydziału Zamiejscowego
dr hab. prof. WSH Piotr Oleśniewicz