Władze

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek

Rektor Honorowy
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania
dr Maria Zrałek, prof. WSH

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Administracji
i Zarządzania
dr Maciej Borski

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. współpracy
z zagranicą

mgr Maja Chyży-Dudek

 

Dziekan
Prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus

Prodziekan
PaedDR. Karel Kostka, MBA

 

  • dr Anna Rogacka-Łukasik - Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa
  • dr Krystian Dudek - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  • dr Andrzej Kupich, prof. WSH - Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
  • dr Iwona Dronia - Dyrektor Instytutu Filologii
  • dr Aleksander Mańka - Dyrektor Instytutu Pedagogiki
  • dr Robert Partyka - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • dr Janusz Falecki - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
  • dr Andrzej Bulzak - Dyrektor Instytutu Psychologii
  • prof. zw dr hab. Danuta Kokocińska - Dyrektor Instytutu Elektroradiologii
  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH - Dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego