Władze

 

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz i założyciel WSH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek

Rektor Honorowy
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania
dr Maria Zrałek, prof. WSH

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Administracji
i Zarządzania
dr Maciej Borski

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. współpracy
z zagranicą

mgr Maja Chyży-Dudek

 

Dziekan
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus


Prodziekan
PaedDR. Karel Kostka, MBA

                                                                                   Prodziekan
                                                                 prof. dr hab. Vlastimila Karaskova

Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa
dr Anna Rogacka-Łukasik

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr Andrzej Bulzak

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr Aleksander Mańka

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
dr Robert Partyka

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Dyrektor Instytutu Elektroradiologii
prof. zw dr hab. Danuta Kokocińska

 

                                                                 Pełnomocnicy Kanclerza

Pełnomocnik Kanclerza ds. współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
mgr Ewa Baran

Pełnomocnik Kanclerza ds. PR
dr Krystian Dudek
 

Pełnomocnik Kanclerza ds. strategii i rozwoju Wydziału Zamiejscowego
dr hab. prof. WSH Piotr Oleśniewicz