Władze

 

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz i założyciel WSH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek

Rektor Honorowy
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania
dr Maria Zrałek, prof. WSH

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Administracji
i Zarządzania
dr Maciej Borski

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. współpracy
z zagranicą

mgr Maja Chyży-Dudek

Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia
mgr Marta Adamczyk

 

Dziekan
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus


Prodziekan
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

 

Prodziekan
doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr Anna Rogacka-Łukasik

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Jakości
dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr Aleksander Mańka

 

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
dr Robert Partyka

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. zw. dr hab. Jadwiga StawnickaDyrektor Instytutu Elektroradiologii
prof. zw dr hab. Danuta Kokocińska

 

 

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kanclerza ds. strategii
i rozwoju Wydziału Zamiejscowego

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH

Pełnomocnik Kanclerza ds. PR
dr Krystian Dudek
 

Pełnomocnik Kanclerza ds. współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
mgr Ewa Baran

Pełnomocnik Rektora ds. nauki
mgr Małgorzata Caban