Wydarzenia cykliczne

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe (TSN)

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe to cykl konferencji stanowiących platformę wymiany poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej, równocześnie - jedna z wielu działalności naukowych podejmowanych przez Instytut Pedagogiki WSH. Uczestnikami corocznych spotkań górskich są naukowcy, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą z kraju i z zagranicy.

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

Dyrektor Liderem

Zainaugurowany w roku 2015, przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH, cykl wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak również do Naczelników Wydziałów Edukacji w gminach woj. śląskiego. Cykl wpisuje się w podejmowane przez Wyższą Szkołę Humanitas działania propagujące wysoką jakość kształcenia, wspierające rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa. 

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

Kongres Praktyków Biznesu

Kongres Praktyków Biznesu to coroczne wydarzenie organizowane przez Wyższą Szkołę Humanitas, poprzedzające Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to spotkanie z praktykami i ekspertami w zakresie biznesu, zarządzania, sprzedaży, czy też marketingu, dedykowane przedsiębiorcom, pracownikom firm, przedstawicielom jednostek samorządowych oraz studentom i uczniom ostatnich klas szkół średnich. 

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

Cykl konferencji „Ochrona dziedzictwa narodowego”

Cykl konferencji „Ochrona dziedzictwa narodowego” to interdyscyplinarna inicjatywa naukowo-kulturalna, której celem jest krzewienie idei ochrony dziedzictwa narodowego. Wydarzenia te adresowane są do szerokiego grona odbiorców, w tym prawników, muzealników, archeologów, historyków i historyków sztuki, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów. Podczas konferencji poruszane są m.in. zagadnienia konserwacji, rewitalizacji, czy też ochrony prawnej różnego rodzaju zabytków. 

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>

Konferencja „GOSPODARKA - ZMIANY - ZARZĄDZANIE

„GOSPODARKA - ZMIANY - ZARZĄDZANIE" to cykliczna konferencja międzynarodowa organizowana od 2008 r. przez Wyższą Szkołę Humanitas i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tematyka konferencji związana jest z ekonomicznymi aspektami zarządzania, nad którymi w trakcie tego spotkania dyskutują naukowcy z praktykami, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

Opis i relacje z dotychczasowych edycji >>