Aktualności

Humanitas wspołorganizatorem IV Rajdu Dekielka

12/10/2017

Trudne warunki atmosferyczne nie przeszkodziły blisko 200 uczniom klas wojskowych w ukończeniu kilkugodzinnego Rajdu Turystycznego pn. „Rajd Dekielka – Juraaaa!” zorganizowanego po raz czwarty przez Wojskową Komendę Uzupełnień z Będzina. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się 6 października na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Współorganizatorami zawodów byli Wyższa Szkoła Humanitas oraz Grupa Jurajska GOPR z Podlesic.

 

 

- Celem rajdu była prezentacja walorów krajoznawczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz integracja uczniów z klas o profilu mundurowym z terenu administrowanego przez WKU w Będzinie. Ważnym punktem była promocja ochotniczych form służby wojskowej, promowanie zagadnienia obronności i bezpieczeństwa, a także budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił kpt. Jacek Łukasik, oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, organizator wydarzenia.

 

 

Trasa Rajdu przebiegała przez malownicze tereny w Kostkowicach, na których działa Grupa Jurajska GOPR. Uczestnicy wzięli udział w specjalnie przygotowanych konkurencjach sprawnościowych, m.in. pierwsza pomoc przedmedyczna, pontonem po lustrze wody, biegi po plaży oraz przeciąganie liny, podczas których zdobywali punkty do końcowej klasyfikacji. W przeprowadzeniu konkurencji sprawnościowych organizatorów wspierała Grupa Jurajska GOPR oraz WOPR z Zawiercia.

 

 

Zwyciężyła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Czeladzi, która zdobyła największą ilość punktów i w nagrodę otrzymała nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy puchar. Zgodnie z tradycją Rajdu, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy udziału w wydarzeniu. Uroczystego wręczenia nagród dokonał mjr Tadeusz Cichosz, cz.p.o. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie.

 

 

Sponsorami wydarzenia byli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas, Urząd Gminy Kroczyce, Grupa Jurajska GOPR, Poziom 450 oraz „NEMO – Świat Rozrywki” z Dąbrowy Górniczej.

 

 

W Rajdzie udział wzięło 186 uczestników, podzielonych na 12 zespołów reprezentujących 5 szkół średnich z Czeladzi, Pilicy, Łaz, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.