Aktualności

WSH sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

21/11/2017

W czwartek 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, podczas której 23 szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W imieniu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu podpis na dokumencie złożył prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor uczelni.

 

Podczas konferencji dyskutowano o kwestiach związanych ze wzajemnymi oczekiwaniami biznesu oraz środowiska naukowego. Przedstawiciele władz uczelni wskazywali na czym polega społeczna odpowiedzialność uczelni oraz w jaki sposób jej zasady są i mogą być wdrażane w działalności szkół wyższych.

 

Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni został wypracowany przez Grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach tej grupy uczestniczą przedstawiciele środowiska akademickiego, przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

 

W Deklaracji podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości oraz pielęgnowania wartości akademickich. Wskazano także na potrzebę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjać budowaniu wspólnoty, kreatywności, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. Ważnym punktem deklaracji jest współpraca środowiska naukowego z biznesem - dzięki niej możliwy jest rozwój badań naukowych i prac wdrożeniowych, które dają szansę rozwiązywania różnych problemy, także tych społecznych.

 

Szczegółowe punkty Deklaracji odnoszą się do czterech obszarów pracy uczelni:

 

  • pielęgnowania wartości
  • realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych
  • organizacji pracy uczelni
  • współpracy z interesariuszami.

 

Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, oprócz Wyższej Szkoły Humanitas, podpisali m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski, Politechnika Gdańska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

 

 

Żródło: Ministerstwo Rozwoju

Zdjęcia: KPF, Adam Jankowski