Aktualności

V Konferencja Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie

12/12/2017

Samochody jeżdżące bez kierowców, komputery ordynujące leki na odległość, ubrania dostosowujące się do temperatury otoczenia czy lodówki zamawiające jedzenie. To zdaniem prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, nie sceny z filmy science fiction czy odległa przyszłość, ale nieuchronnie zbliżająca się rzeczywistość. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula wygłosił wykład inaugurujący V Międzynarodową Konferencję Naukową Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie, która odbyła się  8 grudnia br. w Wyższej Szkole Humanitas.

 

Podczas wydarzenia, którego organizatorami byli Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, zostały poruszone tematy związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianami w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

- Dzisiejsza konferencja doskonale wpisuje się w to, co aktualnie dzieje się w świecie biznesu. Nie ma firmy, która by nie mówiła o obniżeniu kosztów, predykcji czy innowacyjności. Coraz więcej firm porusza zagadnienie zarządzania talentami. Gdzie jest talent, co to jest talent, jak się z nim obchodzić i przede wszystkim jak nie zmarnować talentu? Tematy, poruszone na dzisiejszej konferencji  są bardzo istotne, bo wychodzą naprzeciw tego, co czeka dzisiejszą młodzież, studentów i przedsiębiorców oraz mają wpływ na to wszystko, co się dzieje w turbulentnie zmieniającym się świecie – podkreślił rozpoczynając wydarzenie prof. nzw. dr hab. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, przewodniczący komitetu naukowego konferencji.

 

Konferencja została podzielona na dwie sesje tematyczne, w których swoje referaty wygłosili wybitni naukowcy, znawcy omawianej tematyki reprezentujący polskie i zagraniczne jednostki naukowe.

Wśród osób referujących znalazły się m.in.:

 

 • prof. zw. dr hab. Ján Porvazník
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński
 • prof. nzw. dr hab. Jan Klimek
 • prof. WSH dr Andrzej Kupich
 • dr Ladislav Vaškoviĉ
 • dr Ewa Wierzbicka
 • dr inż. Mariusz Pudło
 • dr Beata Żelazko
 • dr Bartłomiej Jefmański
 • dr Elwira Gross Gołacka
 • dr Joanna Żukowska

 

Data konferencji zbiegła się z jubileuszem 80-tych urodzin prof. WSH dr Andrzeja Kupicha, wieloletniego dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii, współorganizatora wydarzenia, z-cy przewodniczącego komitetu naukowego. Okolicznościową laudację wygłosił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który w swoim wystąpieniu zacytował Charlesa Williama Eliota podkreślając ogromne kompetencje społeczne Profesora i zaangażowanie w realizowane inicjatywy oraz przytoczył najważniejsze osiągnięcia naukowe jubilata.

 

- Nauka z definicji jest czymś społecznym. Odkrywa prawdę, wykuwa innowacje, wprowadza rozwiązania, które są użyteczne dla człowieka. Ten kto nie rozumie ludzi, nie potrafi słuchać, nie potrafi budować relacji oraz nie potrafi pracować dla ludzi, nigdy nie będzie w stanie uprawiać nauki przez wielkie N i nie będzie w stanie tworzyć tej nauki w taki sposób, żeby rzeczywiście służyła rozwojowi i postępowi. Ci, którzy uprawiają naukę powinni to czynić, pisał Eliot, z miłości do człowieka i mimo, że brzmi to górnolotnie jest w tym stwierdzeniu głęboka prawda. Nie ulega wątpliwości, że gdyby do oceny naukowca przykładać to właśnie kryterium, kryterium szacunku dla drugiego człowieka, miłości dla drugiego człowieka, życzliwości, serdeczności to prof. Andrzej Kupich byłby na czele listy rankingowej polskich naukowców – mówił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk.

 

W wydarzeniu udział wzięło blisko 100 uczestników zainteresowanych tematyką zarządzania. Referaty wygłaszane na konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie.

 

Pełne sprawozdanie ukaże się w terminie późniejszym.

 

/k.u. 12.12.17/

 

Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 

 

Sponsorzy Konferencji: