Aktualności

Wykład prof. Jadwigi Stawnickiej na Konferencji KWP

15/03/2018

W czwartek 15 marca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem” organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. Podczas wydarzenia wykład dla licznie zgromadzonych uczestników wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH, zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji.

 

O randze wydarzenia świadczył Komitet Honorowy w składzie którego znaleźli się: Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to ogólnopolski program realizowany przez polską Policję. Głównym celem stworzenia tego innowacyjnego narzędzia jest poprawa bezpieczeństwa obywateli. Mapy zostały opracowane w oparciu o policyjne systemy informatyczne, na podstawie informacji pozyskanych podczas bezpośrednich kontaktów z obywatelami,  przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, a także za pośrednictwem internetowej  platformy wymiany informacji.

 

 Szczegółowe informacje dotyczące KMZB znajdują się na stronie www.policja.pl.

 

/k.u. 15.03.18/