Aktualności

Wygrane projekty międzynarodowe dla Humanitas

03/01/2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”. Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Wyższa Szkoła Humanitas znalazła się w czołówce ocenionych i wskazanych do dofinansowania wniosków. Komisja rozpatrzyła i oceniła 177 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 62 wnioski uzyskały ocenę pozytywną. Wyższa Szkoła Humanitas zajęła miejsce 2 i 4 uzyskując 128 i 124 punkty z oceny formalno-merytorycznej. Tym samym nasza uczelnia otrzymała prawie 4 mln zł na rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych na poziomie licencjackim, która będzie skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Projekt przywiduje także włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach oraz realizację międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich.

 

Nazwy projektów w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

 

1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym -  studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku rosyjskim;

2. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym -  studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim;

3. Filologia angielska – specjalność Międzynarodowy Język Biznesu – studia I stopnia na kierunku Filologia angielska.

 

Pełną listę rankingową konkursu można znaleźć TUTAJ.

 

Wyższa Szkoła Humanitas od lat z powodzeniem realizuje założenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którymi są m.in.:

  • podnoszenie konkurencyjności polskich uczelni na rynku międzynarodowym, poprzez poprawę jakości kształcenia i badań naukowych;
  • zwiększenie udziału nauki i szkolnictwa wyższego we wzroście gospodarczym kraju;
  • wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez wzrost jej atrakcyjności jako centrum rozwoju nauki i kształcenia;
  • zbudowanie wysokiej jakości – atrakcyjnych dla cudzoziemców – programów studiów I i II stopnia; zwiększenie liczby wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych realizowanych przez polskie uczelnie z zagranicznymi partnerami;
  • podnoszenie poziomu profesjonalizmu kadr akademickich;
  • zwiększenie liczby zagranicznych profesorów wizytujących, przyjeżdżających z wiodących uczelni światowych i wiele innych.