Zniżki na studia dla uczniów szkół partnerskich

Zniżka na bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Humanitas

 

Zapraszamy tegorocznych absolwentów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych na studia w Wyższej Szkole Humanitas.

Najważniejsze informacje:

  • bon zniżkowy w wysokości 30% obowiązuje w roku akademickim 2016/2017,
  • bon jest ważny po okazaniu kserokopii legitymacji studenckiej bądź zaświadczenia o ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej w klasie mundurowej. Konieczny jest też dowód osobisty,
  • bon nie może być zrealizowany na okaziciela,
  • bon nie może być odstąpiony, darowany ani odsprzedany bezpośrednio lub drogą aukcji internetowej.

Szczegółowych informacji udziela Punkt Rekrutacyjny - tel.: 32 363 12 06, e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl