Dofinansowane projekty naukowe

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa GOSPODARKA – ZMIANY –ZARZĄDZANIE 2018

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Konferencja odbędzie się w grudniu 2018 roku w Wyższej Szkole Humanitas
 • Otrzymana dotacja: 13 950,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr inż. Olimpia Grabiec

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2018 roku w Wyższej Szkole Humanitas
 • Otrzymana dotacja: 14 000,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Anna Rogacka-Łukasik

 

III Kongres Praktyków Nauki i Biznesu. Nauka napędza!

 • Zadanie finansowane w ramach umowy 943/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 • Kongres odbędzie się w dniach 27-28-29 września 2017 r. w Wyższej Szkole Humanitas
 • Otrzymana dotacja: 69 300,00 PLN
 • Koordynator projektu: dr Joanna Podgórska-Rykała

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma Roczniki Administracji i Prawa

 • Zadanie finansowane w ramach umowy 815/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 • Otrzymana dotacja: 33 600,00 PLN
 • Koordynator projektu: Małgorzata Caban

 

Ewaluacja programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego

 • Projekt dofinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Otrzymana dotacja: 72 740,00 PLN
 • Projekt jest realizowany w okresie 1 maja - 31 grudnia 2017 r.
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Kocoń-Rychter