IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka - zmiany - zarządzanie

oraz

Instytut Przedsiębiorstwa
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w

IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE,

która odbędzie się 3 grudnia 2015 roku,
w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
pod honorowym patronatem
Prezesa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Elżbiety Mączyńskiej

 

Gość specjalny: dr Marcin Święcicki, poseł na Sejm RP, b. minister MWGZ, b. prezydent Warszawy, b. komisarz OBWE

Komitet Naukowy:

 • Prof. nzw dr hab. Jan Klimek - Dyrektor IP SGH, przewodniczący
 • Prof. nzw. dr Andrzej Kupich - Dyrektor IZiE WSH, z-ca przewodniczącego

Członkowie:

 • Prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - AK im. AFM
 • Prof. zw. dr hab. Jan Porvaznik - WSH, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 • Prof. zw. dr hab. Marian Huczek - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej. Warszawa
 • Prof. nzw. dr hab. Krystyna Bobińska - WSH, INE PAN
 • Prof. nzw. dr hab. Miloslava Chovancova - WSH, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
 • Prof. nzw. dr hab. Štefan Kassay, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 • Prof. ndz. dr hab. Olena Kolomytseva, Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach
 • Prof. nzw. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz - SGH
 • Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Doc. dr Nadiya Dubrovina, Uniwersytet Ekonomiczny w Charkowie
 • Dr Joanna Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Dr Monika Sipa, Politechnika Częstochowska
 • Dr Małgorzata Smolarek, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
 • Dr Beata Żelazko, SGH

Tematyka dyskusji konferencyjnej zostanie wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania. Najważniejszym problemem poddanym dyskusji będzie „zarządzanie zmianami” z uwzględnieniem innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Zagadnienia te będą ujęte w kontekście strategii Europa 2020, szczególnie „Unii Innowacji”. W ramach przygotowań do konferencji kontynuowane będą, odpowiednio zmodyfikowane, badania ankietowe przedsiębiorstw.


Problematyka konferencji zostanie podjęta w trzech blokach tematycznych:

 • Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości. Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania.
 • Społeczna odpowiedzialność jako wyzwanie w zarządzaniu firmą rodzinną.
 • Kapitał ludzki w rozwoju organizacji.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH i Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Instytutem Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu T. Baty w Zlinie (Czechy), Szkołą Wyższą w Sladkoviczovej (Słowacja), Uniwersytetem Ekonomicznym w Charkowie (Ukraina) oraz Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach (Ukraina).

Partner Konferencji:

Zgłoszenie uczestnictwa oraz referatów:

Zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl, do dnia 30.09.2015 r. Jednocześnie prosimy o podanie tytułu i streszczenia referatu w języku polskim i angielskim, wraz ze wskazaniem bloku tematycznego Konferencji, słów kluczowych (keywords) w języku polskim i angielskim oraz afiliacji Autora.

Komitet organizacyjny Konferencji:

 • dr Agnieszka Górka-Chowaniec - przewodnicząca
 • dr Jadwiga Bakonyi
 • dr inż. Olimpia Grabiec
 • dr Małgorzata Smolarek


Kontakt:

e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl
tel.: 501-238-488

Opłaty i terminy przedkonferencyjne:

Uczestnictwo oraz publikacja referatu: 350 zł
Uczestnictwo w Konferencji: 250 zł
Publikacja referatu (bez uczestnictwa w Konferencji): 150 zł


Terminarz przygotowań do Konferencji:

30.09.2015 Termin nadsyłania drogą elektroniczną karty zgłoszenia udziału w Konferencji na adres:
konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl
31.10.2015 Termin dokonania opłaty konferencyjnej
Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
Z opisem w tytule: Konferencja GZZ – imię i nazwisko Uczestnika
​30.11.2015 Termin przesłania referatu na adres:
konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

Publikacja konferencyjna:

1. Referaty (artykuły) pozytywnie ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS Zarządzanie nr 1/2016 oraz 2/2016. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Czasopismo zostało w 2012r. zarejestrowane na liście czasopism ministerialnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku, otrzymało 7 punktów w ramach listy punktowanych czasopism naukowych.

2. Referaty z jedną pozytywną recenzją, po uwzględnieniu uwag recenzentów, zostaną opublikowane w monografii – 4 punkty.

Do pobrania:

Informacja o Konferencji
Program Konferencji
Karta zgłoszenia
Kwestionariusz autorski
Umowa autorska
Wymogi edytorskie