Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Základní informace o fakultě

Fakulta vysoké školy Humanitas v Praze je zahraniční organizační jednotka polské vysoké školy, provádějící mezinárodní studium v souladu s právními předpisy České republiky, Polské republiky a Evropské unie. Studium je organizováno v rámci spolupráce vědců z Polska a z České republiky na základě mezinárodního vzdělávacího programu. Absolvent fakulty získává bakalářský titul v oboru řízení /management/, který je vydáván v anglickém jazyce. Vysokoškolské vzdělání, které je diplomem pražské fakulty vysoké školy Humanitas potvrzeno, je uznáváno v celé Evropské unii. Pražská fakulta má všechna povolení požadovaná zákonem pro provoz, včetně kladného stanoviska Akreditační komise. Vzdělávání v oboru management probíhá na základě souhlasného rozhodnutí Ministerstva vědy a vysokého školství Polské republiky.

Studium v rámci mezinárodní fakulty vysoké školy Humanitas v Praze je v prvé řadě určeno českým občanům (zejména obyvatelům Prahy a Středočeského kraje), ale rovněž představitelům polské menšiny žijící v České republice. Vzdělávání v oboru management je realizováno v českém jazyce, vyučující i studenti se opírají zejména o českou a anglicky psanou literaturu předmětu. Přednášky konají hlavně vyučující z Česka a jejich práci případně doplňují badatelé z jiných zemí Evropské unie.

Koncepce vyučování na pražské fakultě byla vypracována v rámci mezinárodní spolupráce mezi vysokou školou Humanitas a vědci reprezentujícími vysoké školy a univerzity v České republice na základě zkušeností vědeckých, didaktických a organizačních, získávaných v kontextu systémů vysokého školství zejména České republiky a Polska.

Fakulta je organizována v úzké spolupráci s neveřejným pracovištěm pro vzdělávání a školení EAP (Evropská akademie Praha), pracující v oblasti Prahy. Fakulta je lokalizována v budovách nacházejících se v Praze 9 – Klánovicích, kde je rovněž zázemí didaktické – mimo jiné v podobě přednáškových sálů, místností pro cvičení, laboratoří, knihovny, jídelny, kuchyně, studentského domu i hotelu pro pedagogy.

Fakulta vysoké školy Humanitas v Praze je druhou zahraniční organizační jednotkou školy za hranicemi Polské republiky. Již po tři roky realizuje vysoká škola Humanitas výuku na zahraniční fakultě ve Vsetíně, na níž úspěšně probíhá studium v oblasti pedagogiky a žurnalistiky.