Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Vedení

Vedení vysoké školy Humanitas

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, rektor vysoké školy Humanitas

Politolog, literární vědec a znalec médii. Specializuje se na oblast sociální komunikace. Od roku 2009 vede Institut pro studium Zagłębia vysoké školy Humanitas, od roku 2012 je ředitelem Mezinárodního centra výzkumu médií a sociální komunikace. Byl jmenován expertem ministerstva vědy a vysokého školství, je předsedou sekce dějin novinářství polského sdružení sociální komunikace, člen Komise právních a ekonomických věd Polské akademie věd (pobočka v Katovicích). Autor několika vědeckých publikací z oblasti médií, včetně monografií mezinárodního dosahu. Detailnější informace o tvůrčí vědecké práce viz www.michal-kaczmarczyk.pl.

dr Mariusz Lekston, prorektor pro záležitosti organizačně-právní a kádrové

Absolvent fakulty práva a administrativy Slezské univerzity v Katovicích. Vědeckou hodnost doktor právních věd získal v roce 2015 na Fakultě práva a administrativy Jagelonské univerzity v Krakově na základě vědecké práce nazvané “Ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego”. Specialista v oblasti pracovního práva, práva o vysokých školách a práva týkajícího se úředníků. Tematický redaktor “Roczników Administracji I Prawa” vysoké školy Humanitas. Autor publikací spjatých s problematikou zaměstnávání akademických pracovníků a z oblasti pracovního práva.

mgr Aleksander Dudek, kancléř

Je absolventem filozofie na Jagelonské univerzity v Krakově (1981). Zakončil rovněž studia v Akademii tělesné výchovy a sportu v Katovicích (1975). V roce 1997 založil vysokou školu Humanitas (někdejší Vysokou školu managementu a marketingu), v níž plní funkci kancléře. Dříve, v letech 1975–1985, pracoval jako akademický pracovník v Institutu filozofie Slezské univerzity v Katovicích.

dr Jerzy Kopel, prof. WSH, honorární rektor

Studia sociologie zakončil na Varšavské univerzitě (1968). Vědeckou hodnost doktora humanitních věd získal na Univerzitě ve Vratislavi v roce 1977. Funkci rektora vysoké školy Humanitas vykonává od roku 1998. Dříve, v letech 1969–2002, pracoval jako asistent a později jako odborný asistent na Slezské univerzitě v Katovicích. Publikoval přibližně 40 vědeckých prací, mj. Místní trh práce v perspektivě globalizačních procesů, Samospráva ve srovnání s problémy místních společenství.

dr Maria Zrałek, prof. WSH, děkanka Fakulty humanitních věd a děkanka Fakulty administrativy a managementu

Její badatelské zaměření je široké, zahrnuje otázky sociální politiky, problematiku starých lidí a osob s handycapem i otázky patologických jevů ve společnosti. Členka skupiny Strategie sociální politiky Slezského vojvodství na léta 2006–2020. Expert v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Inovativní hospodářství v rámci EFRR. Předsedkyně katovické pobočky Polského sdružení gerontologů.

dr Maciej Borski, proděkan pro studium Fakulty administrativy a managementu

Absolvent Fakulty práva a administrativy Slezské univerzity v Katovicích, na níž rovněž obhájil vědeckou hodnost doktora právních věd. Specialista v oblasti ústavního práva. Autor monografie Ústavní soud České republiky a mnoha vědeckých článků a kapitol v monografiích. Redaktor časopisu „Roczniki Administracji i Prawa” (v Polsku hodnocen 4 body). Člen revizní komise Celopolského sdružení výzkumu zdrojů a funkcí práva „Fontes” a člen Komise právních a ekonomických věd Polské akademie věd (pobočka v Katovicích).

mgr Jolanta Łozińska-Dudek, proděkan pro didaktiku

Vysokoškolská studia zakončila na Jagelonské univerzitě v Krakově v roce 1979. Je přednášející s mnohaletou didaktickou praxí. Od roku 1997 pracuje jako akademický pracovník na vysoké škole Humanitas.

mgr Ewa Kraus, proděkan pro studium na Fakultě humanitních věd

Vysokoškolská studia ukončila v oboru management (Politechnika Częstochowska, 2000) a pedagogika (vysoká škola Humanitas, 2008). Didaktickou výuku má na oboru pedagogika. Je trenérem sociálních dovedností. Doktorandka Univerzity im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

mgr Maja Chyży-Dudek, proděkan pro spolupráci se zahraničím

Historička filozofie, absolventka Fakulty společenských věd Slezské univerzity v Katovicích (2000–2005). Od roku 2007 je spjata s Institutem pedagogiky vysoké školy Humanitas, působí jako akademický pracovník. Od roku 2008 je zároveň vedoucí Kanceláře pro spolupráci se zahraničím a koordinátorem programu LLP – Erasmus.