Koło Naukowe Prawo w Praktyce

 

W ramach Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu działa

Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji "Prawo w praktyce"

powstałe dnia 30 marca 2013 r.

 

Opiekun naukowy Koła: dr Anna Rogacka- Łukasik
Prezes Koła: Justyna Miszczyk
Kontakt: kolo.humanitas@doradze.pl

Cele i zadania Koła:

Celem Koła jest poszerzanie wiedzy o prawie (od strony praktycznej) u studentów oraz innych osób chętnych do współpracy, pozyskiwanie informacji, które są niezbędne dla działalności studentów w przyszłości, przybliżenie aktualnych problemów prawa i prawoznawstwa oraz prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej. Ponadto do zadań Koła należą:

  • zapraszanie na spotkania Koła przedstawicieli zawodów prawniczych i pracowników administracji publicznej;
  • przygotowywanie i uzyskiwanie praktycznych informacji o aplikacjach;
  • sporządzanie pism prawnych i procesowych;
  • wizyty w sądach i innych organach państwowych;
  • rozmowy z zawodowymi prawnikami;
  • organizowanie tzw. "mock trial" - "malego sądu” w celu poszerzania wiedzy o procesach sądowych (rodzinnych, karnych, cywilnych);
  • spotkania tematyczne z prcownikami naukowymi;
  • organizowanie konferencji naukowych i uczestnictwo w innych konferencjach;
  • organizowanie  konkursów.

Dotychczasowe działania Koła Naukowego:

1. Współorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej "Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”

W dniu 25 kwietnia 2014r. w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Prawa i Administracji WSH wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce” oraz - pomocniczo - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH.

2. Współorganizowanie seminarium naukowego „Stosowanie prawa w praktyce”

17 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się seminarium naukowe, zatytułowane „Stosowanie prawa w praktyce”,zorganizowane przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i Administracji   WSH „Prawo w praktyce”.

3. Współorganizowanie Konferencji naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”

30 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”,zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Kołem Naukowym Studentów Prawa i   Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

4. Współorganizowanie Konferencji naukowej "Własność w systemie prawa"

20 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana "Własność w systemie prawa" z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”,zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” z udziałem Koła Naukowego Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

5. Posiedzenie Koła Naukowego w dniu 7 maja 2016r., podczas którego Pan mgr Krzysztof Sołtysik, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. "Konsekwencje karne uznania przez organ podatkowy zeznań świadka za niewiarygodne".

6. Współorganizowanie Konferencji naukowe ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”

20 czerwiec 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, zatytułowana ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”. Organizator: Instytut Administracji i Prawa Współorganizatorzy: Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałac Schöna Muzeum w Sosnowcu, Dział Promocji WSH, Koło Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce

7. Współorganizowanie w dniach 24-25 września 2016 r. konferencji naukowej pt. „Prawo w konfrontacji z presją polityczną” w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" organizowanej na ternie WSH w Sosnowcu przez Stowarzyszenie oraz Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy pomocy Koło Naukowego Studentów Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas "Prawo w praktyce"

8. Posiedzenie Koła Naukowego w dniu 7 maja 20 listopada 2016r., podczas którego Pan mgr inż. Adam Roszak, Student Prawa WSH, wygłosił referat wprowadzający pt. „Uprawnienia i obowiązki zatrzymanego w trybie art. 244 i 247 KPK w ujęciu praktycznym.

9. Współorganizowanie Konferencji naukowej "Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie”

W dniu 15 maja 2017r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana ,,Muzea – teoria  i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie” zorganizowana przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski.

10. Udział w III Kongresie Praktyków Nauki i Biznesu. nauka napędza!