Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Historie

Vysoká škola Humanitas v Sosnovci vznikla 23. dubna 1997 s názvem Vysoká škola managemntu a marketingu. Jejím zakladatelem byl Alexander Dudek, plnící funkci kancléře školy. Na základě rozhodnutí ministra tehdejšího Ministerstva národního vzdělávání (Ministerstwo Edukacji Narodowej) č. DNS 1 – 0145/127/TBM97 byla škola zapsána do registru soukromých vysokých škol pod číslem 110.

Počátky práce

Vysoká škola Humanitas – to je 25 let tradice vzdělávání! Sahají až do roku 1990, kdy, ještě před vznikem Vysoké školy managementu a marketingu, fungovalo Školící centrum AWANS. Vysoká škola Humanitas byla první soukromá vysoká škola v Sosnovci a druhá v oblasti Zagłębia. Společně s rozhodnutím povolujícím vytvořit vysokou školu Humanitas vydal ministr školství a sportu souhlas s realizací odborného studia v oborech management a marketing. Dynamický vývoj školy brzy dovolil rozšířit vzdělávací nabídku o nové oblasti studia.

V roce 2000 škola získala oprávnění zavést odborné studium v oboru administrativa. Zájem o odborné studium tohoto typu byl značný. V té době začalo v prvním ročníku oboru administrativa studovat okolo 700 studentů. 27. února 2003 usnesením č. 77/2003 Prezídium Akreditační komise pozitivně posoudilo kvalitu praktického vzdělávání na uvedeném oboru.

11. září 2003 Prezídium státní akrediační komise usnesením č. 511/2003 pozitivně posoudilo žádost vysoké školy Humanitas vytvořit magisterské studium managementu. Souhlas ministra školství tato studia realizovat škola získala 20. října 2003.

Od pedagogiky k ochraně životního prostředí

Následující léta dění na vysoké škole Humanitas představují pravidelné rozšiřování nabídky o nové atraktivní obory vzdělávání. V roce 2005 byla otevřena pedagogika, která až podnes se těší stálému, neslábnoucímu zájmu mezi uchazeči. V roce 2007 se do nabídky vzdělávání dostává politologie a v roce 2009 přibývá anglická filologie. V témže roce škola získala oprávnění vzdělávat v oboru ochrana životního prostředí, v historii školy šlo o první inženýrský obor.

Rok později už na soupise bakalářských oborů realizovaných vysokou školou přibývají historie a sociologie. Navíc v roce 2010 vysoká škola Humanitas, jako jedna z mála soukromých škol v Polsku, získala oprávnění vzdělávat v oboru žurnalistika a sociální komunikace v magisterském stupni. V soutěži zorganizované ministerstvem školství a sportu a nazvané „Soutěž o milion” získal navíc obor v roce 2012 cenu 1 milion zlotých za inovativnost a moderní způsob vzdělávání odpovídající národnímu kvalifikačnímu rámci.

Jednotná magisterská studia v Humanitas

Důležitým mezníkem v činnosti Humanitas byl říjen 2011. Tehdy totiž Akreditační komise schválila záměr vysoké školy Humanitas vytvořit jednotná magisterská studia v oboru právo; šlo o vůbec první celistvá studia v historii školy. Co je důležité zmínit: vysoká škola realizuje program netradiční a inovativní, který umožňuje absolventům získat „klasické” právní znalosti, dávající možnost najít zaměstnání ve státní správě, v oblasti ministerstva spravedlnosti, jako notáři, v místní samosprávě, přičemž absolventi bývají vybaveni širokými znalostmi z oblasti práva upravujícího obchod a dění v oblasti ekonomiky a managementu.

V roce 2013 vysoká škola Humanitas rozhodnutím ministra vědy a vysokého školství získala oficiální povolení k zahájení oboru psychologie. Jde v historii univerzity o druhý obor jednotného pětiletého (magisterského) studia a opět o obor prestižní. Téhož roku byl obor psychologie, podobně jako žurnalistika a sociální komunikace, oceněn a byly mu uděleny finanční prostředky ve výši 1 milionu zł v soutěži ministestva vědy a vysokého školství. Humanitas se mezi laureáty objevil jako jen jedna ze dvou privátních vysokých škol v Polsku, které vzdělávají v oboru obecně akademickém.

Elektroradiologie

I když název Humanitas napovídá o studiu s humanitním zaměřením, vysoká škola se neuzavírá a je připravená přinášet nabídku všestrannou a různorodou. Navíc je rozhodnuta investovat do oborů s budoucností, jež absolventům umožňují po studiu začít plnit konkrétní povolání. S podobným cílem byl v roce 2014 otevřen obor na pohraničí techniky a medicíny – elektroradiologie. Obor je realizovaný ve spolupráci a pod patronátem Polského sdružení techniků elektroradiologie.

Zahraniční fakulta ve Vsetíně v České republice

Jedním ze strategických cílů vysoké školy Humanitas je několikaoborový rozvoj, včetně rozšiřování teritoriálního a snahy učinit školu mezinárodně známou jak z hlediska didaktického, tak ve smyslu vědeckém a badatelském. Proto také škola v roce 2014 otevřela zahraniční fakultu v městě Vsetíně v České republice. Rozhodnutí dovolující otevřít českou fakultu vysoké školy Humanitas ve Vsetíně vydal ministr vědy a vysokého školství po obdržení pozitivního posudku polské akreditační komise a ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.

Zahraniční fakulta vysoké školy Humanitas ve Vsetíně byla vytvořena v úzké spolupráci s privátní Střední školou Kostka, která funguje ve Vsetíně a okrese Vsetín od roku 1991. Fakulta je lokalizována v moderní hlavní budově střední školy, nacházející se v centru města a mající zázemí vhodné k didaktickému procesu mj. v podobě přednáškových sálů, místností ke cvičením, laboratoří, knihovny, sportovní haly, rekreačního sálu, jídelny, kolejí i hotelu pro přednášející.

Zahraniční fakulta v hlavním městě České republice – v Praze

V roce 2016 vysoká škola Humanitas v Sosnovci rozhodnutím ministra vědy a vysokého školství získala souhlas vytvořit zahraniční fakultu také v Praze (v České republice). Zde bude realizováno studium s praktickým zaměřením. Pražská fakulta je druhá zahraniční organizační jednotka vysoké školy Humanitas. Žádost o možnost realizovat na pražské fakultě studium managementu byla pozitivně posouzena polskou akreditační komisí a ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky. Oba souhlasy byly nezbytné při vytvoření této zahraniční organizační jednotky. Nová fakulta Humanitas v Praze je lokalizována do Prahy 9.

Současnost

V současnosti má Humanitas 9 oborů vzdělávání, v tom 5 oborů magisterských, více než 50 specializací a kolem 55 oborů podiplomového studia. Kromě toho bohatou nabídku školících programů a také množství nabídek pro nejmladší nebo jejich rodiče, včetně seniorů. V rámci Humanitas funguje Dětská univerzita, mající svá oddělení v Sosnovci, Tychách, Pščyně, Godově, Porembě a Křižanovicích, Univerzitu mládeže, modul DU „Předškolák na univerzitě” a Univerzitu třetího věku.

Humanitas je široce otevřená intenzivní spolupráci v oblasti společenské a hospodářské, pomáhá firmám, připravuje a organizuje studium pro studenty gymnázií a vyšších odborných škol, je iniciátorem a podílí se na množství záměrů vědeckých, společenských i firemních.