Nowości

Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym a umowa administracyjna

Kacper Rożek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN         

Zarządzanie nowoczesną organizacją

pod red. Olimpii Grabiec, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN         

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną...

J. Stawnicka i I. Klonowska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN         

Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN         

Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

pod red. I. Gredki-Ligarskiej i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN         

Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia

pod red. Piotra Celeja, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN         

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN         

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN         

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Tom V. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki

pod red. Tomasz Miłkowski, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN         

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej

pod red. Magdaleny Gurdek, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 34,00 PLN         

Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich

pod red. J. Podgórskiej-Rykały i M. Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN         

Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej. Samorząd terytorialny a rynki pracy

pod red. Bolesław M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 2/2017

pod red. O. Grabiec, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka okładka

Cena: 30,00 PLN         

Spis treści

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 1/2017

pod red. O. Grabiec, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka okładka

Cena: 30,00 PLN         

Spis treści

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Kamila Żmuda-Matan, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN         

Policja jako instytucja bezpieczeństwo publicznego

pod red. M. Zrałek i A. Frączkiewicz-Wronki, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN         

Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa

pod red. I Gredki-Ligarskiej i D. Rozmusa, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN         

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

pod red. D. Fleszer, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN         

Własność w systemie prawa

pod red. D. Fleszer, M. Gurdek, Ł. Strzępka, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN         

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN         

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN         

Nowy leksykon profesjologiczny

K.M. Czarnecki, B.Pietrulewicz, P.Kowolik; Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN         

Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna

R. A. Tokarczyk, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 37,00 PLN         

Media społecznościowe w komunikacji i kreowaniu wizerunku uczelni publicznych

M. Koszembar-Wiklik, Sosnowiec 2016
Format 225x152 mm, oprawa miękka

Cena: 38,00 PLN         

Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects

eds. M. Wysocka, D. Gałajda, P. Zakrajewski, A. Kijak, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN         

 

Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie Web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy-studenci

M. Koszembar-Wiklik, M. Krannich, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN         

Jakość produktów i usług - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN         

Nauczyciel w oczach ucznia. Analizy i refleksje

I. Bykowski, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN          

Rocznik Prasoznawczy. Rok X/2016

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN         

Studia administracyjne i cywilne

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN         

Wokół problematyki stosowania prawa

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN         

Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN         

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja

Grzegorz Krawiec, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN