Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zasady rekrutacji

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia;

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (może zostać wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń)

 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia)

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia dyplomu dojrzałości (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń),

 • W przypadku kandydata zza granicy  - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (certyfikat na poziomie minimum B1)

*istnieje możliwość zapisu na egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego

 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).
  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu*

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

* osoby spoza aglomeracji śląskiej mogą wysłać dokumenty w formie elektronicznej więcej szczegółów pod numerem tele. 32 363 12 06