Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zasady rekrutacji

Na I rok studiów mogą być przyjęci kandydaci, który zdali egzamin maturalny (suma uzyskanych punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem minimum 30%). Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie online (po wejściu w zakładkę ZAPISZ SIĘ). Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia dostępne są w zakładce WARUNKI REKRUTACJI.