Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Postępowania awansowe

W związku z posiadaniem przez Akademię Humanitas kategorii naukowej B+ w dyscyplinach: nauki prawne oraz nauki o zarządzaniu i jakości, Akademia Humanitas posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tych dwóch dyscyplinach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego składać należy do Rady Doskonałości Naukowej, wskazując w nim Akademię Humanitas jako jednostkę organizacyjną włąściwą do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!!!