Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Praca w Humanitas

Dobrze być RAZEM

Zespół Akademii Humanitas to ponad 200 osób - pracowników naukowych oraz administracyjnych. Razem tworzymy zróżnicowane środowisko pracy, w którym cenimy otwartość na wiedzę i ludzi oraz wzajemną współpracę. Naszą społeczność tworzą wspaniali ludzie, dzięki którym każdego dnia Akademia Humanitas osiąga sukcesy.
Dzięki temu, Akademia Humanitas jest inspirującym miejscem pracy i nauki!

Nasze wartości

  • SZACUNEK

Szanujemy człowieka. Traktujemy każdego indywidualnie i po partnersku. Uznajemy, że dialog, tolerancja, życzliwość i otwartość stanowią podstawę budowania relacji międzyludzkich.

  • ODWAGA

Podejmujemy wyzwania, nie unikamy tego, co nowe  i nieznane. Poruszamy tematy trudne i kontrowersyjne. Pozostajemy wierni  uniwersalnym wartościom. Bronimy autonomii uczelni oraz wolności badań naukowych. Jesteśmy niezależni, wolni od wpływów. Wyznaczamy trendy.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bierzemy odpowiedzialność za działania, które podejmujemy i treści, które upowszechniamy. Dbamy o rzetelność badań naukowych oraz jakość przekazywanej wiedzy. Kierujemy się potrzebami otoczenia społecznego. Postępujemy etycznie.

  • EKOLOGIA


Traktujemy Ziemię jako nasz wspólny dom. Chcemy, aby następne pokolenia miały gdzie mieszkać i czym oddychać. Wiemy, że człowiek to nie jedyny element ekosystemu, dlatego szanujemy odwieczne prawa przyrody. Propagujemy działania ekologiczne i kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój.

W Akademii Humanitas wszyscy jesteśmy częścią jednego zespołu, który wyznaje następujące zasady :

  • ZAUFANIE W ZESPOLE

Traktujemy się po partnersku i z szacunkiem i  respektując występujące między nami różnice. Ufamy sobie i wierzymy, że każdy członek naszego zespołu wnosi do Humaniatas to, co najlepsze.

  • BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA

Jesteśmy  wobec siebie szczerzy, otwarcie rozmawiamy o sytuacjach trudnych i wspólnie  rozwiązujemy problemy. W Humanitas komunikacja jest prosta i bezpośrednia. Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do potrzebnych informacji.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Każdy z nas jest odpowiedzialny za realizację swoich zadań.
Działamy samodzielnie i dajemy sobie swobodę działania, równocześnie jasno określając granice.

  • ROZWÓJ

W Humanitas pracują najlepsi, ponieważ stawiamy na ciągły rozwój pracowników. Polegamy na mocnych stronach każdej osoby w zespole. Na bieżąco staramy się przekazywać feedback dotyczący naszej codziennej pracy. Dzięki niemu każdy z nas wie jak jest oceniany i zna swoje zadania. Doceniamy pracowników, wpieramy ich i motywujemy do doskonalenia się.

Człowiek. To się liczy

Praca w Akademia Humanitas opiera się przede wszystkim na zaufaniu, odpowiedzialności i współpracy. Szacunek w relacjach rodzi wzajemne zaufanie wynikające w szczególności z poszanowania wartości i właściwych zasad  postępowania.

Pracownicy AH zajmują się tym, co potrafią najlepiej i współpracują ze sobą nawzajem, aby osiągnąć wspólny cel. To, co nas wyróżnia, to wyjątkowo przyjazna atmosfera.

Pracownicy AH przychodzą  chętnie do pracy, ponieważ w pracy mogą rozwijać swoje kompetencje i wykorzystywać swoje pasje. Wszelkie problemy rozwiązujemy wspólnie w zespołach i mamy świadomość, że każdy pracownik jest istotną częścią organizacji.

W AH pracownicy mogą w bezpieczny sposób wyrazić siebie, wnosząc do swojej pracy niespotykany  poziom energii, pasji i kreatywności.

HUMANITAS. Uczelnia Społecznie Odpowiedzialna

W Wizję i Misję Akademii Humanitas została wpisana społeczna odpowiedzialność, zgodnie z podpisaną w dniu 16 listopada 2017 r. Deklaracją Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Istotnym aspektem funkcjonowania Uczelni odpowiedzialnej społecznie jest wprowadzanie skutecznych rozwiązań zarządczych i organizacyjnych w Uczelni oraz kierowanie się w swojej działalności zasadami etyki. Uczelnia społecznie odpowiedzialna to Uczelnia budująca wzajemne relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, będące podstawą rozwoju innowacyjności społecznych i gospodarczych.

W Humanitas uwzględniamy ekonomiczne,  społeczne oraz  etyczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania Uczelni. Budujemy uczciwe relacje z pracownikami, studentami, partnerami i  społecznością lokalną, działając we wszystkich obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Stosujemy przejrzyste praktyki biznesowe oparte na poczuciu szacunku i odpowiedzialności, jak również  dbamy  zarówno o środowisko naturalne, jak i społeczne.

Jako uczelnia społecznie odpowiedzialna uczestniczymy w programie EKOlogiczni w  Biznesie podejmując działania i inicjatywy minimalizujące negatywny wpływ działalności Akademii Humanitas na środowisko takie jak inwestycja w fotowoltaikę, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i partnerów, a także propagowanie proekologicznych postaw.

Szeroko rozumiana odpowiedzialność Akademii Humanitas w wymiarze społecznym to nie tylko realizowanie strategii w sposób zgodny z przyjętymi standardami – to przede wszystkim ponoszenie ciężaru odpowiedzialności za postawy pracowników Uczelni oraz sylwetkę ukształtowanego przez naszą uczelnię absolwenta. 

Jak dołączyć do naszego zespołu

Nasze aktualne oferty pracy znajdziesz w kolejnych zakładkach, na portalach pracy i w social mediach!

Jeśli akurat nie prowadzimy żadnej rekrutacji, a jesteś zainteresowany/a współpracą możesz w każdym czasie przesłać do nas swoją aplikację na adres mailowy podany w zakładkach dotyczących ofert pracy!

Co możesz zyskać pracując w Humanitas

Zyskujesz:

Oferujemy:

Oferty pracy w obszarze administracyjnym Uczelni

Aktualne oferty pracy:

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Akademii Humanitas, ale nie znalazłeś interesującej Cię oferty pracy, możesz wysłać do Nas swoje cv na adres: praca@humanitas.edu.pl

 

Oferty pracy dla wykładowców Humanitas

Aktualne oferty pracy:

 Instytut Nauk o Zdrowiu

 Instytut Informatyki


Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Humanitas, ale nie znalazłeś interesującej Cię oferty pracy, możesz wysłać do Nas swoje cv na adres praca.dydaktyk@humanitas.edu.pl