Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencje i sympozja

Szeroka oferta edukacyjna Akademii Humanitas wychodzi daleko poza oferowane przez nią kierunki studiów, dziesiątki specjalności, różnorodne studia podyplomowe, zajęcia w ramach Uniwersytetu Międzypokoleniowego, projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich, czy kursy i szkolenia kształcące osoby dorosłe.

Obszar tematyczny konferencji i sympozjów organizowanych i współorganizowanych przez Akademię Humanitas - zarówno przez poszczególne Instytuty Naukowe (konferencje i sympozja naukowe), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas oraz Działy Administracyjne Uczelni we współpracy z Instytutami (konferencje naukowo-szkoleniowe) jest tak obszerny, jak obszerna jest liczba zagadnień pozostających w kręgu zainteresowań Uczelni. Podejmowane działania propagują m. in.:

  • wzajemne przenikanie doświadczeń pochodzących ze świata nauki i biznesu,
  • sposoby poprawy innowacyjności i konkurencyjności organizacji,
  • wysoką jakość zarządzania i kształcenia w polskich szkołach,
  • nowoczesne nauczanie,
  • polemikę poświęconą problemom i wydarzeniom związanym z literą prawa w Polsce,
  • uświadamianie i podejmowanie działań wobec problemów społecznych, generowanych nieubłaganie zmieniającymi się warunkami funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

Wśród organizowanych przez Uczelnię wydarzeń znajdują się m. in.:

  • duże wydarzenia cykliczne – których inicjatorem i głównym organizatorem jest Akademia Humanitas - realizowane w regularnych odstępach czasu, stanowiące m. in. platformę wymiany doświadczeń dla określonych grup ich stałych nieomal uczestników,
  • konferencje tematyczne poświęcone wąskim obszarom wiedzy i kompetencji, czy też adresowane do wąskiego grona odbiorców,
  • konferencje stanowiące odpowiedź na bieżące zmiany zachodzące w różnych sferach otaczającej nas rzeczywistości, adresowane do szerokiego grona odbiorców.