Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСьКИМИ РЕСУРСАМИ

Навчання в Сосновці чи Ґлівіце!

Хочеш дізнатися деталі пропозиції заповни формy:
Контактний формуляр

Про спеціальність
O kierunku

Актуальна пропозиція та початок набору на навчання – 16.01.2023 r.

Менеджмент – це різнобічне навчання для людей, які планують у майбутньому претендувати на роль лідера та менеджера, створити власну компанію чи ефективно керувати проектами в структурі компанії. Під час практичних занять ви дізнаєтеся про сучасні методи управління та механізми ефективного управління командою. Ви навчитеся не тільки керувати брендом, компанією та відділом, а й власною роботою. Ви отримаєте корисні знання в галузі економіки, фінансів, банківської справи, функціонування ринків та маркетингу.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzanie to wielokierunkowe studia dla osób, które planują w przyszłości aspirować do roli lidera i menedżera, założyć własną firmę lub sprawnie zarządzać projektami w obrębie struktury firmy. Podczas praktycznych zajęć poznasz nowoczesne metody zarządzania i mechanizmy efektywnego kierowania zespołem. Nauczysz się nie tylko zarządzać marką, firmą i działem, ale również pracą własną. Zdobędziesz przydatną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz marketingu.

Спеціалізація
Specjalność

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Мета навчання:

Динамічний розвиток технологій змінив обличчя сучасного бізнесу. Багато процесів управління бізнесом було автоматизовано, але, незважаючи на всюдисущу оцифровку, людський капітал є рушійною силою кожної організації. Компанії, орієнтовані на досягнення успіху у своїй галузі, постійно інвестують у потенціал своїх співробітників і вдосконалюють їх компетенції. Тому попит на спеціалістів з персоналу, які відповідають за ефективне управління персоналом, не зменшується.

Спеціалізація «Управління людськими ресурсами» дає випускникам можливість отримати спеціальні знання та навички, необхідні для ефективного управління людським капіталом в організації.

Адресати спеціалізації:

Спеціалізація «Управління людськими ресурсами» розроблена для людей, які хочуть набути вміння використовувати новітні методи та кадрові прийоми та розвивати власні навички міжособистісного спілкування.

Вибрані предмети за спеціалізацією:

Навчальний план розроблено з метою загальної підготовки студентів до управління людським капіталом шляхом формування навичок у сфері жорсткого та м’якого HR. Предмети:

 • Планування людського капіталу,
 • Підбір співробітників,
 • Assessment Center/Development Center,
 • Мотивація та оцінка працівників,
 • Правові аспекти управління людськими ресурсами,
 • Управління командою,
 • Навики співпраці та спілкування.

Профіль випускника:

Випускник за спеціалізацією управління персоналом:

 • знає, як розробляти кадрову політику компанії,
 • здатний планувати та здійснювати процес набору та відбору кандидатів на роботу,
 • має здатність підготувати ефективну систему мотивації співробітників,
 • знає, як планувати та проводити процес оцінки співробітників,
 • володіє знаннями трудового законодавства,
 • володіє знаннями про психологічні аспекти управління командою співробітників,
 • знає, як створити середовище, сприятливе для співпраці,
 • знає ефективні стратегії та засоби комунікації.

Професійні перспективи:

Випускники спеціалізації управління персоналом зможуть працювати:

 • у відділах кадрів організації
 • на посадах: спеціаліст з управління персоналом, спеціаліст з професійної підготовки та розвитку персоналу, спеціаліст з підбору персоналу, спеціаліст з оплати праці, спеціаліст з кадрових питань,
 • в агентствах зайнятості та кадрових консультаційних компаніях
 • як фізичні особи-підприємці та власники компаній, що наймають працівників.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel studiów:

Dynamiczny rozwój technologiczny zmienił oblicze współczesnego biznesu. Wiele procesów zarządzania przedsiębiorstwem zostało zautomatyzowanych, jednak mimo wszechobecnej cyfryzacji, to kapitał ludzki jest siłą napędową każdej organizacji. Firmy nastawione na osiągnięcie sukcesu w swojej branży, nieustannie inwestują w potencjał swoich pracowników i podnoszenie ich kompetencji. Nie maleje więc zapotrzebowanie na specjalistów HR, którzy odpowiedzialni są za efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi oferuje absolwentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

Adresaci specjalności:

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi została opracowana z myślą o osobach, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinąć własne kompetencje interpersonalne.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Program zajęć został opracowany z myślą o kompleksowym przygotowaniu studentów do zarządzania kapitałem ludzkim poprzez kształtowanie umiejętności z zakresu twardego i miękkiego HR. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Planowanie zasobów ludzkich,
 • Dobór pracowników,
 • Assessment Center/Development Center,
 • Motywowanie i ocenianie pracowników,
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Kierowanie zespołem,
 • Warsztat współpracy i komunikacji.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • wie, jak zaprojektować politykę personalną przedsiębiorstwa,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • posiada umiejętność przygotowania efektywnego systemu motywowania pracowników,
 • wie, jak zaplanować i przeprowadzić proces oceny pracowniczej,
 • posiada wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • ma wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów kierowania zespołem pracowniczym,
 • wie, jak tworzyć środowisko sprzyjające współpracy,
 • zna efektywne strategie i narzędzia komunikacji.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli podejmować pracę:

 • w działach personalnych organizacji
 • na stanowisku: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista działu kadr,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy oraz firmach consultingu personalnego
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

 

Управління проектами з PRINCE2® Foundation

  Сертифікати, які отримують студенти:

Сертифікат PRINCE2® Foundation

Сертифікат IPMA >> Сертифікат IPMA-Student>> 

 

В рамках оплати за навчання студент отримує:

 • навчальний курс, що включає 4-денний акредитований навчальний курс PRINCE2® 6th edition Foundation з пробним іспитом,
 • акредитований підручник PRINCE2®,
 • акредитований іспит, позитивний результат якого гарантує отримання загальновідомого і визнаного у сфері управління проектами міжнародного сертифікату PRINCE2® Foundation.

Мета

Згідно з Енциклопедією управління, управління проектами - це структурований процес цілеспрямованого планування і контролю завдань, котрі вклучаються склад проекту, та адекватного розподілу ресурсів, виділених на проект у вигляді людських, фінансових і матеріальних ресурсів (обладнання).

Спектр базових понять та процесів у цій сфері охоплюється навчальним предметом, що реалізується на першому рівні навчання (бакалавр) за спеціальністю "Менеджмент" під назвою "Вступ до управління проектами".

Спеціалізація "Управління проектами з PRINCE2® Foundation" дозволяє студентам на практиці навчитися керувати проектами та працювати в проектному середовищі на основі якісних та перевірених методів управління проектами, з особливим акцентом на методологію PRINCE2®. Програма спеціалізації включає цінні практичні рекомендації щодо управління наявними ресурсами в проекті та розвиває здатність студентів управляти бізнес-ризиками в проектах.

 

Переваги

 • Навчальна програма розроблена у співпраці з Altkom Akademia - освітнім партнером спеціалізації, головним чином з метою надання студентам практичних знань та навичок для роботи в проектному середовищі та управління проектами на основі перевірених методів управління, з особливим акцентом на методологію PRINCE2®,
 • використання різноманітних освітніх методик з перевагою інструментів практичного характеру,
 •  Обсяг програми, реалізованої під час навчання, вичерпує змістовну частину акредитованого навчання PRINCE2® 6th edition Foundation, готуючи студента до складання - в рамках освітньої програми - акредитованого іспиту, що підтверджує підготовку студента до роботи в проектному середовищі

 

 • навчальні матеріали, розроблені фахівцями з управління проектами, управління персоналом, управління ризиками, фінансового управління, включаючи акредитований посібник PRINCE2® Foundation,
 • проведення занять, що потребують використання відповідного програмного забезпечення, в ІТ-лабораторіях Університету Humanitas,
 • можливість користуватися пропозицією бібліотеки Humanitas протягом усього періоду навчання, яка включає близько 3 000 назв друкованих видань у галузі менеджменту та наук про якість, з яких понад 100 назв є новинками 2020-2022 років, а також понад 800 назв електронних книг у галузі менеджменту, маркетингу та економіки, доступних через онлайн-читальний зал IBUK Libra та Ebookpoint BIBLIO,
 • можливість отримати разом з дипломом бакалавра високо цінований сертифікат PRINCE2® Foundation, який часто вимагають від претендентів на посаду керівника проекту.

 

Серед реалізованих предметів:

 • - Сучасні методології управління проектами - аналіз та мета
 • - Планування, бюджетування та оцінка економічної ефективності проектів
 • - Управління проектними ризиками
 • - Управління якістю та внутрішній аудит проектів
 • - ІТ-інструменти для управління проектами
 • - Юридичні аспекти управління проектами
 • - PRINCE2® Foundation
 • - Створення ефективної команди
 • - Управління за допомогою цілей

 

Кар'єрні перспективи

Випускники спеціалізації "Управління проектами з PRINCE2® Foundation" матимуть можливість на працевлаштування:

 • - на посадах, відповідальних за ініціювання, реалізацію та нагляд за проектами (незалежно від сектору) - як у державному управлінні, так і в приватному секторі,
 • - як керівники проектів,
 • - як підприємці та власники компаній з найманими працівниками.

На сучасному інтернаціоналізованому та висококонкурентному ринку праці, окрім самих знань та навичок, не менш важливим є те, як їх донести до роботодавця. Неоціненну роль у цьому відношенні відіграє можливість продемонструвати сертифікат PRINCE2® Foundation, який є міжнародно визнаним і авторитетним у сфері управління проектами, і який часто навіть вимагають роботодавці, що шукають кандидатів на посади керівників/менеджерів проектів.

 

Certyfikaty do uzyskania:

Certyfikat PRINCE2® Foundation

Certyfikat IPMA-Student >>

 

W ramach opłaty za studia, student otrzymuje:

 • ścieżkę edukacyjną obejmującą merytoryczny obszar 4-dniowego, akredytowanego szkolenia PRINCE2® 6th edition Foundation z próbnym egzaminem,
 • akredytowany podręcznik PRINCE2®,
 • akredytowany egzamin, którego pozytywny wynik gwarantuje otrzymanie powszechnie znanego i cenionego w obszarze zarządzania projektami, międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Cel

Zgodnie z Encyklopedią Zarządzania, zarządzanie projektem jest usystematyzowanym procesem celowego planowania i kontrolowania zadań wchodzących w skład projektu oraz adekwatnej alokacji środków przydzielonych do realizacji projektu w postaci zasobów ludzkich, finansowych oraz rzeczowych (wyposażenia).

Zakres podstawowych pojęć i procesów z tego obszaru wyczerpuje przedmiot kierunkowy realizowany na I stopniu studiów Zarządzanie pt. Wstęp do zarządzania projektem.

Specjalność Zarządzanie projektami z PRINCE2® Foundation pozwala studentom na praktyczną naukę zarządzania projektami i pracowania w środowisku projektowym w oparciu o dobre i sprawdzone metody zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki PRINCE2®. Program specjalności obejmuje cenne, praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania dostępnymi zasobami w projekcie oraz rozwija u studenta zdolność do zarządzania ryzykiem biznesowym w projektach.

Atuty

 • program studiów został opracowany we współpracy z Altkom Akademia - partnerem merytorycznym specjalności, głównie z myślą o zdobyciu przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności pracy w środowisku projektowym oraz zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone metody zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki PRINCE2®,
 • wykorzystanie w toku studiów różnorodnych metod kształcenia z przewagą narzędzi
  o charakterze praktycznym,
 • zrealizowany w trakcie studiów zakres programowy wyczerpuje merytoryczny obszar akredytowanego szkolenia PRINCE2® 6th edition Foundation przygotowujący do zdania - w ramach ścieżki edukacyjnej - akredytowanego egzaminu potwierdzającego przygotowanie studenta do pracy w środowisku projektowym,
 • materiały dydaktyczne opracowane przez specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami, w tym akredytowany podręcznik PRINCE2® Foundation,
 • realizacja zajęć wymagających wykorzystania odpowiedniego oprogramowania
  w laboratoriach informatycznych Wyższej Szkoły Humanitas,
 • możliwość korzystania przez cały okres studiów z oferty biblioteki Humanitas obejmującej ok. 3 tys. tytułów publikacji drukowanych z zakresu nauk o zarządzaniu
  i jakości, w tym ponad 100 tytułów to nowości z lat 2020-2022 oraz ponad 800 tytułów ebooków z zakresu zarządzania, marketingu i ekonomii dostępnych za pośrednictwem czytelni online IBUK Libra i Ebookpoint BIBLIO,
 • możliwość uzyskania wraz z tytułem licencjata, wysoko cenionego na rynku certyfikatu PRINCE2® Foundation, często wymaganego od osób aplikujących na stanowisko menedżera projektów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie projektami z PRINCE2® Foundation, m. in.:

 • zna współcześnie stosowane metodyki zarządzania projektami oraz ich charakterystyczne cechy,
 • zna zasady planowania i kontroli/audytu w projekcie,
 • potrafi sporządzić budżet oraz ocenić efektywność ekonomiczną projektu,
 • potrafi ocenić i zdefiniować ryzyko w projekcie,
 • ma świadomość prawnych uregulowań związanych z działalnością projektową
  i zasadami obowiązującymi w ramach poszczególnych działań,
 • zna metody i techniki zarządzania zmianą w projekcie,
 • zna role i obowiązki poszczególnych członków zespołu w zarządzaniu projektem – potrafi je zdefiniować i adekwatnie podzielić,
 • zna narzędzia i metody którymi powinien posługiwać się kierownik projektu w zakresie zarządzania zespołem projektowym by osiągnąć koncentrację uwagi jego członków na rentowności projektu oraz jego uzasadnieniu biznesowym,
 • wie w jaki sposób wspierać ciągłość pracy w projekcie i jak wykorzystywać wnioski płynące z jego realizacji,
 • potrafi planować i raportować prace w celu poprawienia bieżącej komunikacji oraz kontroli postępów w projekcie,
 • wie w jaki sposób monitorować projekt przez cały okres jego trwania,
 • posiada umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z metodyką PRINCE2®,
 • legitymuje się wysoko cenionym na rynku pracy certyfikatem PRINCE2® Foundation potwierdzającym praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami w oparciu
  o metodykę PRINCE2® - w przypadku studentów, którzy zdadzą akredytowany egzamin.

Wybrane przedmioty w ramach specjalności

Program studiów obejmuje praktyczne treści pozwalające na poznanie przez studenta zasad rządzących wprowadzaniem niezbędnych zmian w projekcie i wyborem najbardziej odpowiedniego momentu i sposobu ich wprowadzenia.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m. in.:

 • Aktualnie stosowane metodyki zarządzania projektami - analiza i przeznaczenie
 • Planowanie, budżetowanie i ocena efektywności ekonomicznej projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny projektu
 • Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
 • Prawne aspekty zarządzania projektami
 • PRINCE2® Foundation
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie przez cele

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie projektami z PRINCE2® Foundation będą mogli podejmować pracę:

 • na stanowiskach odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów (niezależnie od branży) – zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym,
 • jako kierownicy projektów,
 • jako przedsiębiorcy prowadzący działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

Na obecnym, charakteryzującym się umiędzynarodowieniem i dużą konkurencyjnością rynku pracy, oprócz samej wiedzy i umiejętności, równie ważny jest sposób komunikowania o nich pracodawcy. Nieocenioną rolę w tym zakresie spełnia możliwość okazania się powszechnie znanym i cenionym w obszarze zarządzania projektami, międzynarodowym certyfikatem PRINCE2® Foundation, niejednokrotnie wręcz wymaganym przez pracodawców szukających kandydatów na stanowisko kierownika/menedżera projektów.

 

 

Оплати Opłaty

oplata wpisowa 400 zł - вступний внесок 400 зл

Управління людськими ресурсами  
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Управління проектами з PRINCE2® Foundation
Zarządzanie projektami PRINCE2® Foundation 

 

 

 

Детально про правила прийому на навчання
Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia

Детально про правила прийому на навчання

1. Зареєструйся на навчання заповнюючи анкету за посиланням –Зареєструватись 

2. Підготуй документи:

 • персональна анкета (може роздрукувати працівник у відділі прийому документів при подачі документів на навчання),
 • ксерокопію свідоцтва/атестату про здобуття загальної середньої освіти та апостиль (документ повинен містити переклад на польську мову, виконаний Бюром перекладів),
 • дві підписані кольорові фотографії для студентської ID карти розміром 3,5 см х 4,5 см (згідно з вимогами до паспорта),
 • паспорт для підтвердження особи,
 • підтвердження необхідних платежів.

3. Зробіть оплату за навчання:

(платежі здійснювати з розбірливо введеними ім'ям, прізвищем та адресою)

 • плата за ID карту студента - 0 злотих,
 • реєстраційний внесок – 400 злотих,
 • оплата І -го платежу за навчання, або оплата за семстр чи рік повністю.

Банківська інформація для переказу коштів:

Akademia Humanitas

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu

PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW

4. Комплект документів необхідно доставити до пункту набору за місцезнаходженням WSH у Сосновці або надіслати електронною поштою (детальніше про процедуру розповість співробітник відділу прийому документів).

Піклуючись про вас, ми підтримуємо найвищі стандарти безпеки у зв’язку з епідеміологічною ситуацією.

5. У відділі прийому ддокументів Ви отримаєте договір про умови оплати освітніх послуг

– тут ви можете побачити його зразок

Після його підписання вас зараховують на навчання в Університет. Вітаємо!

Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нас!

Punkt Rekrutacyjny/ Відділ прийому документів на навчання
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl

---------------------------------------------------------------------

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (może zostać wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia),
 • kserokopię poświadczenia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla paszportu),
 • do wglądu paszport,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:

(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 0 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 400 zł,
 • wpłata z góry za cały semestr lub rok


KONTO
Akadmia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu lub wysłać mailowo (więcej o tej procedurze opowie pracownik Działu Rekrutacji).

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl