Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСьКИМИ РЕСУРСАМИ

Навчання в Сосновці чи Ґлівіце!

Хочеш дізнатися деталі пропозиції заповни формy:
Контактний формуляр

Про спеціальність
O kierunku

 Актуальна пропозиція на 2024/2025 навчальний рік

РЕЄСТРУЙСЯ (натисни тут)

Бакалаврат
Менеджмент – це різнобічне навчання для людей, які планують у майбутньому претендувати на роль лідера та менеджера, створити власну компанію чи ефективно керувати проектами в структурі компанії. Під час практичних занять ви дізнаєтеся про сучасні методи управління та механізми ефективного управління командою. Ви навчитеся не тільки керувати брендом, компанією та відділом, а й власною роботою. Ви отримаєте корисні знання в галузі економіки, фінансів, банківської справи, функціонування ринків та маркетингу.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna oferta na rok akademicki 2024/2025

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia
Zarządzanie to wielokierunkowe studia dla osób, które planują w przyszłości aspirować do roli lidera i menedżera, założyć własną firmę lub sprawnie zarządzać projektami w obrębie struktury firmy. Podczas praktycznych zajęć poznasz nowoczesne metody zarządzania i mechanizmy efektywnego kierowania zespołem. Nauczysz się nie tylko zarządzać marką, firmą i działem, ale również pracą własną. Zdobędziesz przydatną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz marketingu.

Спеціалізація
Specjalność

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Мета навчання:

Динамічний розвиток технологій змінив обличчя сучасного бізнесу. Багато процесів управління бізнесом було автоматизовано, але, незважаючи на всюдисущу оцифровку, людський капітал є рушійною силою кожної організації. Компанії, орієнтовані на досягнення успіху у своїй галузі, постійно інвестують у потенціал своїх співробітників і вдосконалюють їх компетенції. Тому попит на спеціалістів з персоналу, які відповідають за ефективне управління персоналом, не зменшується.

Спеціалізація «Управління людськими ресурсами» дає випускникам можливість отримати спеціальні знання та навички, необхідні для ефективного управління людським капіталом в організації.

Адресати спеціалізації:

Спеціалізація «Управління людським капіталом» розроблена для людей, які хочуть набути вміння використовувати новітні методи та кадрові прийоми та розвивати власні навички міжособистісного спілкування.

Вибрані предмети за спеціалізацією:

Навчальний план розроблено з метою загальної підготовки студентів до управління людським капіталом шляхом формування навичок у сфері жорсткого та м’якого HR. Предмети:

 • Планування людського капіталу,
 • Підбір співробітників,
 • Assessment Center/Development Center,
 • Мотивація та оцінка працівників,
 • Правові аспекти управління людськими ресурсами,
 • Управління командою,
 • Навики співпраці та спілкування.

Профіль випускника:

Випускник за спеціалізацією Управління людським капіталом:

 • знає, як розробляти кадрову політику компанії,
 • здатний планувати та здійснювати процес набору та відбору кандидатів на роботу,
 • має здатність підготувати ефективну систему мотивації співробітників,
 • знає, як планувати та проводити процес оцінки співробітників,
 • володіє знаннями трудового законодавства,
 • володіє знаннями про психологічні аспекти управління командою співробітників,
 • знає, як створити середовище, сприятливе для співпраці,
 • знає ефективні стратегії та засоби комунікації.

Професійні перспективи:

Випускники спеціалізації Управління людським капіталом зможуть працювати:

 • у відділах кадрів організації
 • на посадах: спеціаліст з управління персоналом, спеціаліст з професійної підготовки та розвитку персоналу, спеціаліст з підбору персоналу, спеціаліст з оплати праці, спеціаліст з кадрових питань,
 • в агентствах зайнятості та кадрових консультаційних компаніях
 • як фізичні особи-підприємці та власники компаній, що наймають працівників.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel studiów:

Dynamiczny rozwój technologiczny zmienił oblicze współczesnego biznesu. Wiele procesów zarządzania przedsiębiorstwem zostało zautomatyzowanych, jednak mimo wszechobecnej cyfryzacji, to kapitał ludzki jest siłą napędową każdej organizacji. Firmy nastawione na osiągnięcie sukcesu w swojej branży, nieustannie inwestują w potencjał swoich pracowników i podnoszenie ich kompetencji. Nie maleje więc zapotrzebowanie na specjalistów HR, którzy odpowiedzialni są za efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim i oferuje absolwentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

Adresaci specjalności:

Specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim została opracowana z myślą o osobach, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinąć własne kompetencje interpersonalne.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Program zajęć został opracowany z myślą o kompleksowym przygotowaniu studentów do zarządzania kapitałem ludzkim poprzez kształtowanie umiejętności z zakresu twardego i miękkiego HR. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Planowanie zasobów ludzkich,
 • Dobór pracowników,
 • Assessment Center/Development Center,
 • Motywowanie i ocenianie pracowników,
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Kierowanie zespołem,
 • Warsztat współpracy i komunikacji.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności zarządzanie kapitałem ludzkim:

 • wie, jak zaprojektować politykę personalną przedsiębiorstwa,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • posiada umiejętność przygotowania efektywnego systemu motywowania pracowników,
 • wie, jak zaplanować i przeprowadzić proces oceny pracowniczej,
 • posiada wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • ma wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów kierowania zespołem pracowniczym,
 • wie, jak tworzyć środowisko sprzyjające współpracy,
 • zna efektywne strategie i narzędzia komunikacji.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności zarządzanie zarządznie kapitałęm ludzkim będą mogli podejmować pracę:

 • w działach personalnych organizacji
 • na stanowisku: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista działu kadr,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy oraz firmach consultingu personalnego
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

 

Оплати
Opłaty

Zarządzanie I stopnia Opłaty - do pobrania >>  - Менеджмент перша ступінь (Бакалавр) Оплата -  завантажити >>

Детально про правила прийому на навчання
Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia

1. Зареєструйся на навчання заповнюючи анкету за посиланням – Зареєструватись


2. Підготуй документи:

 • особиста анкета (анкета буде підготовлена рекрутером)
 • ксерокопію свідоцтва/атестату про здобуття повної загальної середньої освіти та апостиль (документ повинен містити завірений переклад на польську мову)
 • дві підписані кольорові фотографії для студентського квитка, розмір 3,5 см x 4,5 см (згідно з вимогами для паспорта),
 • підтвердження здійснення необхідних платежів.

3. Зробіть оплату за навчання:
(платежі здійснювати з розбірливо введеними ім'ям, прізвищем та адресою)

 • плата за ID карту студента - 22 PLN,
 • Вступний внесок - 85 PLN
 • оплата за семестр чи рік повністю.

Банківська інформація для переказу коштів:
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW


4. Оберіть форму підписання фінансової угоди.
Варіант 1: документи потрібно особисто доставити до Відділу Міжнародних Відносин каб. 107 в Академії Humanitas у місті Сосновці
Варіант 2: документи надсилайте на електронну адресу international@humanitas.edu.pl і очікуйте електронного листа від нас.


Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нас!


Biuro Współpracy Międzynarodowej/ Відділ міжнародної співпраці (каб.107)
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 32 363-12-20
tel./viber: +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl, sofia.palvinskaia@humanitas.edu.pl
__________________________________________________________________________________

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online


2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz zostanie przygotowany przez pracownika rekrutacji)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie przysięgłe na język polski)
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla paszportu),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 PLN
 • opłata rekrutacyjna - 85 PLN
 • wpłata z góry za cały semestr lub rok

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW


4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.
Wariant 1: dokumenty dostarcz osobiście do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 107) w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu
Wariant 2: dokumenty wyślij na adres e mail: international@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!


Biuro Współpracy Międzynarodowej / International Cooperation Office
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 32 363-12-20
tel./viber: +48 882 438 207
e-mail: international@humanitas.edu.pl, sofia.palvinskaia@humanitas.edu.pl

Forma studiów / Форма навчання

Наш Університет пропонує різноманітні форми навчання, адаптовані до потреб наших студентів.

Стаціонарна форма навчання:
У нашому Університеті ми пропонуємо стаціонарну форму навчання, які проводяться в аудиторіях головної будівлі у місті Сосновці. Навчання триває три роки та ведеться українською мовою, що дозволяє студентам вільно орієнтуватися в академічному середовищі.

Заочна форма навчання:
Для тих, хто віддає перевагу гнучкості у розкладі, ми пропонуємо заочну форму навчання, де заняття відбуваються у вихідні дні. Перший рік навчання проводиться українською мовою, що дозволяє студентам поступово адаптуватися до нового академічного середовища. У наступні два роки заняття проводяться польською мовою, що сприяє інтеграції студентів та розширенню їхніх мовних компетенцій. Заочне навчання відбувається у Глівіце.

Незалежно від форми навчання, наш Університет забезпечує високий рівень освіти, підтримку з боку досвідчених викладачів та доступ до сучасних освітніх ресурсів. Приєднуйтеся до нашого динамічного академічного середовища і розпочніть свій шлях до успіху вже сьогодні!
__________________________________________________________________________________________________________________

Nasza Uczelnia oferuje różnorodne formy studiów, dostosowane do potrzeb naszych studentów.

Studia stacjonarne:
Na naszej Uczelni oferujemy studia stacjonarne, które prowadzone są w salach wykładowych w głównej siedzibie w Sosnowcu. Studia trwają trzy lata i prowadzone są w języku ukraińskim, co umożliwia studentom swobodne poruszanie się w środowisku akademickim.

Studia niestacjonarne:
Dla tych, którzy preferują elastyczność w harmonogramie, oferujemy studia niestacjonarne, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy. Pierwszy rok studiów prowadzony jest w języku ukraińskim, umożliwiając studentom stopniowe dostosowanie się do nowego środowiska akademickiego. W kolejnych dwóch latach zajęcia są prowadzone w języku polskim, co ułatwia studentom integrację i poszerzenie swoich kompetencji językowych. Studia w formie niestacjonarnej odbywają się w Gliwicach.

Niezależnie od formy studiów nasza Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauczania, wsparcie ze strony doświadczonych wykładowców oraz dostęp do nowoczesnych zasobów edukacyjnych. Dołącz do naszego dynamicznego środowiska akademickiego i rozpocznij swoją drogę ku sukcesowi już dziś!