Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja Rozwijanie Myślenia Komputacyjnego