Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dzień otwarty LLM

Zapraszamy na trzy wyjątkowe wykłady w ramach wydarzenia „Dzień otwarty studiów LLM”, które odbędzie się w czwartek, 06 października, o godz. 17.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ul Kilińskiego 43.

Spotkanie dedykowane jest przyszłym i obecnym prawnikom oraz przedstawicielom świata biznesu, zainteresowanym praktycznymi zagadnieniami z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego oraz chcącym lepiej poznać korzyści płynące z udziału w studiach Master of Laws w Wyższej Szkole Humanitas.

Podczas tego wyjątkowego, czwartkowego wieczoru uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać ekspertów z zakresu gospodarczego i handlowego prawa międzynarodowego, reprezentujących kadrę dydaktyczną kierunku LLM oraz przedstawicieli partnera kierunki – Izby Adwokackiej w Katowicach. Prelegenci przedstawią praktyczne i poparte doświadczeniem aspekty związane z negocjacjami, rozwiązywaniem sporów korporacyjnych oraz w ramach podsumowania wydarzenia - najważniejszymi zaletami kierunku LLM.

Program wydarzenia:
  • 17:00 – Skuteczne negocjacje w biznesie - pięć recept.” - Tomasz Kordys
    Zapisz się: KLIKNIJ TUTAJ

Tomasz A. Kordys, LLM - Prawnicze studia magisterskie oraz doktorskie ukończył w Uniwersytecie Śląskim. Wykształcenie kontynuował w ramach British Law Centers Cambridge University and US Syndicate, w zakresie prawa europejskiego i common law, uzyskując dyplom w 2010 roku. W latach 2010-2015 specjalizował się w prawie gospodarczym, prawie energetycznym oraz europejskim prawie konkurencji pracując dla Parlamentu Europejskiego. Od 8 lat pełni funkcję dyrektora departamentów prawnych, głównego doradcy, lub członka zarządu polskich i zagranicznych spółek kapitałowych specjalizujących się w budownictwie cywilnym i przemysłowym oraz energetyce. Główny obszar jego zainteresowań zawodowych to rozwój budownictwa wielkopowierzchniowego w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz techniki negocjacyjne w biznesie, w zakresie których prowadzi zajęcia specjalistyczne. Posługuje się zawodowo językiem angielskim, francuskim, włoskim, czeskim i słowackim.


  • 17:45 – „Spory korporacyjne w praktyce obrotu gospodarczego”
    Zapisz się: KLIKNIJ TUTAJ

Adwokat Beata Bieniek-Wiera - Adwokat, mgr prawa, lic. ekonomista, wspólnik kancelarii Żyglicka i Wspólnicy. Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji. Od 2004 r. praktyk prawa, prawnie obsługujący największe podmioty gospodarcze w Polsce oraz przedsiębiorców w ramach sektora MŚP. W 2018 r. została uznana za wschodzącą gwiazdę prawa. Specjalizuje się w obronie praw przedsiębiorców zarówno w obrocie gospodarczym jak i przed organami państwa. Procesualistka, który z sukcesami reprezentuje przedsiębiorców przed sądami m.in. z zakresu pozorności umów, istnienia umów, prawa i obowiązków stron umów oraz niewykonania czy też nienależytego wykonywania umów.


  • 18:30 – „Studia LLM przepustką do kariery międzynarodowej dla prawnika”
    Zapisz się: KLIKNIJ TUTAJ

Adwokat Marta Imiołczyk-Porębska - W roku 2007, z wynikiem bardzo dobrym, ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2011 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach i prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Od 2012 roku bierze czynny udział w życiu samorządu adwokackiego. Do 2016 roku była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby, a od 2016 do 2021 r. była sekretarzem ORA w Katowicach. W lutym 2021 roku została wybrana do ORA w Katowicach oraz na delegata na KZA. Od 2017 roku jest wykładowcą na aplikacji adwokackiej oraz członkiem komisji do przeprowadzenia sprawdzianu i kolokwiów na aplikacji. W marcu 2020 roku uzyskała uprawnienia mediatora, w tym mediatora sądowego również w sprawach karnych.


 

 Ze względów organizacyjnych rejestracja jest dostępna do środy, 5 października, godz. 14.00.