Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

Rusza Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ogłasza I edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku. Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. dr hab. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Anna Konert i prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego, ks. prof. Józef Krukowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Zgodnie z Regulaminem, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatury można zgłaszać w następujących kategoriach:

1) sędzia,
2) prokurator,
3) adwokat / radca prawny,
4) notariusz,
5) naukowiec (nauki prawne).

Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu mogą zgłosić nie więcej niż jedną kandydaturę w każdej kategorii. -Zachęcamy reprezentantów zawodów prawniczych, by zgłaszali do Konkursu znane im, zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości osoby, które wyróżniają się działalnością na rzecz umacniania najwyższych standardów funkcjonowania polskiego sądownictwa – mówi prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i pomysłodawca Konkursu.

- Promowanie zasad i wartości, które leżą u podstaw praworządnego, nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości jest obecnie niezwykle istotne. Liczymy na to, że środowisko naukowców i praktyków wymiaru sprawiedliwości przedstawi wiele wartościowych kandydatur osób, które takie zasady i wartości propagują, a konkurs stanowił będzie forum prezentacji osobistości zasłużonych dla rozwoju i funkcjonowania sądownictwa wedle najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych – mówi prof. Michał Kaczmarczyk.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Kandydatury należy zgłaszać drogą e-mailowa (na adres: temida@humanitas.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, pok. 108), za pomocą formularza zgłoszeniowego:

wersja PDF TUTAJ

wersja DOC TUTAJ

Wypełniony formularz lub formularze (w przypadku chęci zgłoszenia kandydatur w kilku kategoriach) należy dostarczyć do Wyższej Szkoły Humanitas w terminie do 30 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników I edycji naszego Konkursu planowane jest na styczeń 2021 roku.