Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

Rusza Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ogłasza I edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku. Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. dr hab. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego, ks. prof. Józef Krukowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK, prof. Dorota Fleszer, prof. Magdalena Gurdek, dr Mariusz Lekston, dr hab. Maciej Borski oraz prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Zgodnie z Regulaminem, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatury można zgłaszać w następujących kategoriach:

1) sędzia,
2) prokurator,
3) adwokat / radca prawny,
4) notariusz,
5) naukowiec (nauki prawne).

Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu mogą zgłosić nie więcej niż jedną kandydaturę w każdej kategorii. -Zachęcamy reprezentantów zawodów prawniczych, by zgłaszali do Konkursu znane im, zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości osoby, które wyróżniają się działalnością na rzecz umacniania najwyższych standardów funkcjonowania polskiego sądownictwa – mówi prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i pomysłodawca Konkursu.

- Promowanie zasad i wartości, które leżą u podstaw praworządnego, nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości jest obecnie niezwykle istotne. Liczymy na to, że środowisko naukowców i praktyków wymiaru sprawiedliwości przedstawi wiele wartościowych kandydatur osób, które takie zasady i wartości propagują, a konkurs stanowił będzie forum prezentacji osobistości zasłużonych dla rozwoju i funkcjonowania sądownictwa wedle najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych – mówi prof. Michał Kaczmarczyk.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Kandydatury należy zgłaszać drogą e-mailowa (na adres: temida@humanitas.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, pok. 108), za pomocą formularza zgłoszeniowego:

wersja PDF TUTAJ

wersja DOC TUTAJ

Wypełniony formularz lub formularze (w przypadku chęci zgłoszenia kandydatur w kilku kategoriach) należy dostarczyć do Wyższej Szkoły Humanitas w terminie do 30 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników I edycji naszego Konkursu planowane jest na styczeń 2021 roku.