Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Żorski Uniwersytet Dziecięcy

Uniwersytet Dziecięcy w Żorach powstał w październiku 2019 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Pana Waldemara Sochy oraz Władz Wyższej Szkoły Humanitas. Obecnie realizowana jest I. edycja projektu.

Dla kogo, kiedy i gdzie?

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat odbywają się w soboty (daty wskazane w harmonogramie), raz w miesiącu, w godzinach dopołudniowych w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (ul. Boryńska 2)

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od października 2019, a w razie wolnych miejsc również w trakcie roku akademickiego.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie on-line. Aby zapisać dziecko należy kliknąć w FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Opłaty

Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzamy nową formułę Uniwersytetu Dziecięcego. Każdy z młodych Studentów będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch modułów toku studiów:

Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego otrzyma własny INDEKS. Za udział w wykładach lub innych aktywnościach Studenci otrzymują naklejki, które mogą wkleić do indeksów- każda naklejka poświadcza o obecności studenta na zajęciach.

Dane do opłat:

Uniwersytet Dziecięcy w Żorach
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
Nr konta 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

opłatę należy uiścić z dopiskiem: Żory_UD_ imię i nazwisko dziecka

Harmonogram wykładów 2019/2020

Aby pobrać należy kliknąć TUTAJ.