Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Edukacja 40 Bezpieczeństwo informacyjne


Wyższa Szkoła Humanitas i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych serdecznie zapraszają na konferencję:

 

Edukacja 4.0

Bezpieczeństwo informacyjne

Edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo

 

PROGRAM KONFERENCJI

PANEL I
Problemy społeczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji

 • Prawno-organizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacji na przykładzie dużej organizacji – Tomasz Józefko, SIODO
 • Informacja jako fetysz społeczeństwa (nie)wiedzy – dr hab. Hanna Batorowska, Akademia Sztuki Wojennej

PANEL II
Poszanowanie podstawowych praw i wolności/ godności/ osoby w świetle przepisów o ochronie danych

 • Magazyny e-informacji w świetle urządzeń cyfrowych – Piotr Kitela, SIODO
 • Koncepcja rozwoju edukacji o poszanowaniu praw i wolności w ujęciu strukturalnym [model] – Jarosław Feliński, SIODO

PANEL III
Zjawiska niekorzystne dla wypełniania zadań Inspektora

 • Studium przypadku wykonywania zadań doradczych ODO w jednostkach SFP – Bogdanna Krupińska i Dawid Czerw, SIODO
 • Analiza i wnioski stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce – 2018/2023 – Daria Bartnicka, SIODO

PANEL IV
Publiczne aspekty upowszechniania wiedzy o ochronie danych i cyberbezpieczeństwie

 • Nowe kwalifikacje dotyczące bezpieczeństwa rozwiązań cyfrowych – Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Instytut EDUTECH, Andrzej Gontarz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka
 • Czy konieczne jest opracowanie nowych programów kształcenia i rozwoju kompetencji cyberbezpieczeństwa?
 • Rekomendacje dla rozwoju kompetencji cyberbezpieczeństwa opracowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (The European Union Agency for Cybersecurity – ENISA) oraz amerykański National Institute of Standards and Technology – NIST – Tomasz Klekowski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
 • Edukacja dla cyberbezpieczeństwa w polskich szkołach – nowe możliwości realizacji – Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • Czym jest tsunami legislacyjne i czemu cyberbezpieczeństwo jest na fali – dr inż. Rafał Prabucki, Uniwersytet Śląski

Wydarzeniebędzie prowadzone w formule online.
LINK DO REJESTRACJI: KLIKNIJ TUTAJ