Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Kadra

 

 

 

 • mgr Artur Wojciechowski 

Założyciel i Prezes Fundacji INTERNET DISCOVERY, zajmującej się pomocą ofiarom przestępstw w sieci Internet oraz ochroną praw autorskich i własności intelektualnej. Absolwent WSAiZ Zawiercie – specjalizacja informatyka, WSPOL Szczytno – specjalizacja bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz WSB Dąbrowa Górnicza – specjalizacja ochrona informacji. Obecnie doktorant UŚ w Katowicach na wydziale Socjologii z tematem pracy:” Wojna informatyczna jako forma konfliktu asymetrycznego w XXI wieku” oraz student Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Prawo. Wieloletni Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu informatyki, informatyki śledczej i ochrony informacji. Rzeczoznawca do spraw produktu i usług Wojewódzkiego inspektoratu Handlowego w Katowicach. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny systemów zarządzania informacją wg wymagań normy ISO 27001. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) sekcja Informatyki Sądowej a także Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Autor tekstów poświęconych przestępczości komputerowej, kradzieży tożsamości, portalom aukcyjnym i kryptowalucie elektronicznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci i dorosłych, szczególnie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

 • dr inż. Szymon Sikorski

Pracownik Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego. Pasjonat nowych technologii. Na co dzień zajmuje się grafiką przestrzenną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci i  dorosłych, w szczególności dotyczące właśnie grafiki komputerowej i zastosowania druku 3D.

 • mgr Łukasz Adam

Chemik z wykształcenia i zamiłowania. Doktorant. Ciekawy świata i niecodziennych rozwiązań, poszukuje i odkrywa, uwielbia mówić, być w ciągłym kontakcie z ludźmi, bo dla niego to największa skarbnica wiedzy.

 • mgr inż. Krzysztof Orzechowski

Specjalista ds. systemów informatycznych, wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec w zakresie ICT. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Zawodowo zajmuje się integrowaniem współpracy merytorycznej i dydaktycznej pracowników realizujących program kształcenia na odległość oraz projektowaniem i tworzeniem interakcji w kursach elearningowych. Specjalista w zakresie grafiki komputerowej i animacyjnej. Egzaminator ECDL PL-E4520. Autor publikacji poświęconych grafice komputerowej, w szczególności środowisku Unity 3D, narzędziom projektowania wieloplatformowych aplikacji mobilnych. e-nauczyciel certyfikat wydany przez stowarzyszenie e-learningu akademickiego.

 

 

 

 • dr Krystian Dudek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie komunikacji społecznej i PR. Absolwent dziennikarstwa i psychologii zarządzania. Dyplomowany trener biznesu (KSB MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ST Brainstorm). Trener, doradca, wykładowca akademicki, konsultant, komentator i praktyk w dziedzinie public relations, marketingu, promocji, reklamy, relacji medialnych, komunikacji interpersonalnej i kryzysowej oraz marketingu politycznego. Autor dokumentów strategicznych, audytów i badań. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych w wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, w przeszłości zasiadał w Radzie Nadzorczej PSPR i przewodniczył Zarządowi stowarzyszenia na Śląsku. Członek krajowej Rady Etyki Public Relations, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Autor publikacji naukowych i specjalistycznych oraz komentarzy eksperckich m.in. dla TVP1, TVN, TVN24, TVP Info, TVP Katowice, Gazety Wyborczej, Dziennika Zachodniego, TVS, Bankier.pl, PRoto.pl czy Home&Market. Ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów PR i szkoleniowych, m.in. dla: KGHM Polska Miedź, Fiat Poland, LUX MED, Grupa Górażdże HeidelbergCement w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego, Międzynarodowe Targi w Krakowie, PTK Holding S.A., Mazowiecki Inspektorat Weterynarii, Park Naukowo-Technologiczny w Łodzi, liczne jednostki samorządu terytorialnego.

 • mgr Krzysztof Korzeniecki

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Międzynarodowych Studiów Menadżerskich GWSH w Katowicach. Praktyk. Prowadzi szkolenia i kursy dla podmiotów II i III sektora (biznes i NGO) z zakresu analiz biznesowych, relacji B2B / B2C, kampanii w mediach elektronicznych oraz strategii CSR. Współtwórca programów edukacji medialnej i scenariuszy warsztatów kreatywnych.

 • dr Joanna Podgórska - Rykała

Absolwentka politologii (specjalność samorządowa) i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauki o polityce. Jej działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z samorządem terytorialnym i polityką lokalną. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz raportów z badań i publikacji książkowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Pełni także funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Badań Naukowych i Transferu Wiedzy.

 

 •  

 

 • mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. studenckich w Wyższej Szkoły Humanitas. Absolwent studiów Wyższych na kierunkach Zarządzanie oraz Pedagogika. Doktorantka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM. Absolwentka Szkoły Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Trener umiejętności interpersonalnych. Współorganizatorka ośrodka mediacji przy Wyższej Szkole Humanitas.

 • mgr Sebastian Korfel

Psycholog o specjalności klinicznej i osobowości. Trener umiejętności interpersonalnych, konsultant w obszarze efektywnej komunikacji w środowisku pracy. Pracuję pod stałą superwizją w obszarze psychoterapii, bazując na naukowo udowodnionych nurtach terapii ACT, CBT, MBCT, Mindfulness, oraz psychoterapii Gestalt. Entuzjasta i nauczyciel technik kreatywnego myślenia i uczenia się. Wykładowca Uniwersytetu Międzypokoleniowego w przedziale od 5 do 105 lat. Manager, organizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Sam o sobie: "Uwielbiam pracować z Człowiekiem i pomagać mu w odkrywaniu pełni potencjału intelektualnego i emocjonalnego, którego olbrzymie zasoby istnieją w każdym z nas".

 • mgr Marcin Kozak

Student studiów doktoranckich z zakresu socjologii, absolwent studiów socjologicznych pierwszego i drugiego stopnia, a także student pierwszego stopnia z zakresu pracy socjalnej. Członek Koła Naukowego Socjologów oraz Pracowników Socjalnych, czynny uczestnik licznych konferencji oraz projektów badawczych realizowanych pod kierunkiem Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych, obecnie w trakcie realizacji projektu socjalnego z zakresu partycypacji obywatelskiej.  Obszary tematyczne: socjologia rodziny, religii, pracy, psychologia społeczna, pedagogika oraz całokształt zagadnień wpisujących się w szeroko rozumianą komunikację personalną w organizacji, a więc społeczna odpowiedzialność biznesu i employer branding, mediacje i negocjacje, rynek pracy, w tym metody rekrutacji i selekcji.