Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Zachowanie poufności danych jest dla Akademii Humanitas priorytetem, dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby informacje były bardziej przejrzyste i czytelne, dokument podzieliliśmy  na różne rozdziały. Zależnie od tego, czy są Państwo np. studentami studiów I lub  II stopnia, studiów podyplomowych, uczestnikami konferencji  i wydarzeń promocyjnych czy słuchaczami Uniwersytetu Międzypokoleniowego w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić w jaki sposób przetwarzamy posiadane dane osobowe, jaki jest tego cel oraz jakie prawa Państwu przysługują.

Jednocześnie informujemy, że od 25 maja 2018 r. w Akademii Humanitas działa Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@humanitas.edu.pl.