Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Samorząd Studencki

Agnieszka Żak – Przewodnicząca

Nazywam się Agnieszka Żak i bardzo dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem a jednocześnie jestem dumna, że zostałam Przewodniczącą Samorządu Uczelnianego.

Aktualnie jestem studentką na kierunku: Prawo. Aktywnie uczestniczę także w życiu społecznym Uczelni poprzez udział w różnych przedsięwzięciach tj. udział w dwóch symulacjach rozpraw sądowych w roku 2022 oraz jako z-ca Prezesa koła naukowego „Prawo w praktyce” działającego przy Uczelni. Ponadto pełnię również funkcję Przedstawiciela grupy 1P. Poza uczelnią brałam i jak tylko mi czas pozwala nadal biorę udział w różnych przedsięwzięciach w swoim regionie a także związanych ze społecznością szkolną jako mama oraz działalnością charytatywną .

Jestem zmotywowana, aby działać na rzecz studentów i ich potrzeb. Wierzę, że moje doświadczenie zdobyte w ciągu blisko 20 lat pracy i dotychczasowa działalność oraz umiejętności interpersonalne, pozwolą mi na skuteczne reprezentowanie studentów i ich interesów.

Zaangażowałam się w działalność Samorządu uczelnianego, aby wspólnie z innymi członkami zespołu wprowadzać więcej pozytywnych zmian na naszej Uczelni.

Chciałabym przede wszystkim działać na rzecz poprawy warunków studiowania oraz zapewnienia studentom bardziej komfortowego i przyjaznego środowiska.

Jestem gotowa w pełni zaangażować się, poświęcić swój czas i wysiłek na realizację naszych wspólnych celów.

Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy lepszą przyszłość dla naszej społeczności akademickiej.

Anna Kwaśniewska - wiceprzewodnicząca

Studentka II roku elektroradiologii. Edukatorka. Z wykształcenia magister pedagogiki – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz administrator publiczny i samorządowy. Przez lata związana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prelegentka i współorganizatorka licznych konferencji o zasięgu międzynarodowym. Autorka publikacji naukowych dotyczących m.in. wartości altruistycznych, zachowań autodestrukcyjnych, sposobów żywienia i aktywności fizycznej dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym, a także interakcjikomunikacyjnych i transferu wiedzy. Czterokrotna stypendystka stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce. Członkini m.in. Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Histeroskopii czy Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii.  Społecznik. Ratownik w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Kijach. Organizatorka m.in. koncertu charytatywnego, akcji profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, a ponadto szkoleń i seminariów dla studentów z zakresu umiejętności ruchowych dzieci, żywienia dzieci i młodzieży, obsługi osób zmagających się z niepełnosprawnością wzrokową. Uczestniczka projektów naukowych. Endo-wojowniczka - ambasadorka Fundacji Pokonać Endometriozę. Inicjatorka utworzenia Studenckiego Koła Naukowego poświęconemu elektroradiologii.

Monika Garczarczyk - skarbnik

Nazywam się Monika Garczarczyk, jestem studentką na kierunku Psychologia – specjalność Kliniczna i Osobowości. Od początku studiowania chętnie angażuję się w wydarzenia Uczelni jak np. Dni Mózgu dla młodzieży Szkół Średnich, od 4 lat jestem aktywnym członkiem Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH. Zajmuję się stroną naukową, obecnie planujemy zorganizować Konferencję Naukową, gdzie jestem autorem jednego z tematów monografii. Na swoim koncie mam już kilka publikacji, jestem w trakcie wydania oraz pisania nowych treści. Reprezentuje Wyższą Szkołę Humanitas jako Ambasador kierunku psychologia w Fundacji Inspirator, jestem również korektorem książki dla terapeutów zajęciowych oraz certyfikowanym felinoterapeutą. Jako uczestnik Zarządu Studenckiego WSH mam zamiar wsłuchać się oraz odpowiedzieć na potrzeby studentów, dziękuje również za tak liczne głosy, jest to dla mnie ścieżka rozwoju, spełnienie aspiracji oraz możliwość nawiązywania kontaktów z wspaniałymi ludźmi.

Agnieszka Osuch - sekretarz

Studentka ostatniego roku prawa, uprzednio ukończyła studnia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Członkini koła naukowego „Prawo w Praktyce” oraz stowarzyszenia Badań nad źródłami Prawa „Fontes”, zawodowo zajmuje się „ściganiem” niesolidnych płatników w czym posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Posiada licencję zawodu windykatora nadaną przez MEN, ponadto posiadaczka certyfikatów: Specjalisty ds. Kadr i Płac, specjalisty ds. programów Symfornia i Płatnik, umiejętności komputerowych „ECDL”  i „Nowoczesnego Księgowego”. Ukończyła kursy trenerskie w zakresie szkolenia psów i dogoterapii. Prywatnie szczęśliwa matka siedmiolatki,  pasjonuje się jeździectwem i uwielbia czytać. Chciałaby kontynuować edukację i poszerzanie wiedzy w zakresie nauk prawnych po ukończeniu obecnych studiów oraz zgłębiać wiedzę w temacie prawa wekslowego.

Z ramienia Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego pełni funkcję członka Komisji Stypendialnej oraz sekretarza i komisji ds. marketingu. Wdzięczna za okazane zaufanie chciałaby realizować się w zakresie pomocy studentom, rozwiązywania ich problemów związanych z codziennością życia studenta.

Justyna Biel

Studentka drugiego roku na kierunku Administracja. Interesuję się sportem oraz muzyką. Jestem osobą lubiącą wyzwania, szybko odnajduję się w nowych sytuacjach. Od 2021 r. Pełnię funkcję przedstawiciela grupy Adm B. Z ramienia Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego pełnię funkcję członka Komisji Stypendialnej.

Łukasz Nowok

Łukasz Nowok, doktor nauk humanistycznych, historyk, geograf, polonistyka, specjalista ds turystyki, mediator stały przy SO w Gliwicach. Wieloletni pracownik branży turystycznej i edukacyjnej. Wcześniej również członek Samorządu Doktorantów WNS UŚ. Moim celem działalności w samorządzie jest dążenie do zadbania by plany zajęć były w stanie pogodzićwymagania systemowe z oczekiwaniami i możliwościami słuchaczy.

Marek Norbert Barbara

Student Bezpieczeństwa Narodowego, członek Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. W tym miejscu chciałem podziękować za zaufanie jakim zostałem obdarzony, a po przez swoją pracę na rzecz społeczności studenckiej WSH potwierdzę trafność Waszego wyboru.

Piotr Nowara

Nazywam się Piotr Nowara, aktualnie jestem studentem ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku: Prawo. Jednocześnie ukończyłem seminarium doktorskie i pracuję nad rozprawą także z obszaru nauk prawnych. Jestem wdzięczny za możliwość działania w Samorządzie, mam nadzieję, że uda mi się sprostać temu wyzwaniu. Wierzę, że aktywne działanie Samorządu może realnie pomóc całej społeczności akademickiej.

Poza Uczelnią angażuję się głównie w przedsięwzięciach naukowych, ale nie tylko. Jestem członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”, ponadto wziąłem udział w ponad czterdziestu konferencjach naukowych, oprócz uczestnictwa również wygłaszając referaty (konferencje organizowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Dysponuję kilkoma publikacjami – (wszystkie wydawnictwa znajdują się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN). Pozostały czas dzielę między pracą zawodową a pasją, którą jest piłka nożna a konkretnie scouting. Jestem osobą zaangażowaną oraz otwartą na różne wyzwania i projekty.

Aleksandra Madejska

Nazywam się Aleksandra Madejska. Reprezentuję Samorząd Studenckim jako członek Instytutu Pedagogiki.

Jestem studentką III roku prawa, a także praktykantką w dziale podatkowym w jednej z firm consultingowych.

Zgłosiłam swoją kandydaturę do Samorządu Studenckiego, aby stworzyć przestrzeń do wymiany i realizacji studenckich pomysłów, a także na bieżąco reagować w kwestii praw akademickich.

Dorota Wyszomirska

Nazywam się Dorota Wyszomirska, pragnę wyrazić ogromną wdzięczność  za okazane zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Z dumą będę reprezentować wszystkich studentów w bieżących sprawach dydaktycznych, organizacyjnych i administracyjnych wobec Uczelni, a przede wszystkim będę podejmować działania interwencyjne broniąc naszych praw. W tym miejscu pozwolę sobie zacytować  Helen Keller  "Samotni możemy zrobić niewiele; razem możemy zrobić tak wiele".

Bartłomiej Maksymowicz

Bartłomiej Maksymowicz - student na kierunku prawo. W 2021 roku ukończył szkołę liderów Collegium Nobilium Opoliense. Absolwent Opolskiej Akademii Dyplomacji. W latach 2015-2016 pełnił funkcję I zastępcy przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, a w latach 2016-2017 był jej przewodniczącym. Inicjator powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Autor petycji skierowanej do Sejmu RP dotyczącej tworzenia młodzieżowych rad gminy i młodzieżowych sejmików województwa oraz młodzieżowego budżetu obywatelskiego, która przyczyniła się do otwarcia dyskusji na temat przyszłości młodzieżowej polityki, a dalej do zmian w ustawie o samorządzie gminnym.

Lokalny działacz społeczny i polityczny. Inicjator wielu akcji i kampanii społecznych w swoich rodzinnych Gliwicach w województwie Śląskim.

Interesuje się podróżami, obronnością, geopolityką, sportem. W wolnych chwilach chętnie uprawia sport oraz gotuje.

W swojej działalności chce zwrócić uwagę na istotę współpracy międzypokoleniowej, zapewnienia bezpiecznej przyszłości dla młodego pokolenia oraz na poszerzaniu rozpoznawalności uczelni Humanitas.

Zofia Szumilas

Julia Milcarz

 

Kontakt:

uss.humanitas@gmail.com