Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Regulaminy

Regulamin eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej Wyższej Szkoły Humanitas --> LINK

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Humanitas w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia egzaminu weryfikującego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnej --> LINK

Regulamin określający zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora --> LINK