Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Perspektywy zawodowe

Uzyskanie stopnia doktora otwiera nowe możliwości zawodowe oraz daje ogromną przewagę na rynku pracy. Uzyskany stopień umożliwi także dalsze kontynuowanie drogi naukowej, która może się zakończyć nadaniem przez Prezydenta RP tytułu profesora. Dodatkowo, kształcenie na jeszcze wyższym poziomie to nie tylko kwestia samego stopnia, przynosi ono wiele osobistej satysfakcji i zadowolenia. Nie chodzi tylko o sam awans społeczny, ale także o samorealizację, nawiązanie kontaktów z grupą innych osób, poznanie ciekawego środowiska badaczy oraz poszerzenie własnych horyzontów.