Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Perspektywy zawodowe

Uzyskanie stopnia doktora Prawa otwiera nowe możliwości zawodowe oraz daje ogromną przewagę na rynku pracy. Badania społeczne wykazują bowiem, że doktor nauk prawnych to – obok doktora nauk medycznych – doktor mający największe znaczenie w odbiorze społecznym. Uzyskany stopień umożliwi także dalsze kontynuowanie drogi naukowej, która może się zakończyć nadaniem przez Prezydenta RP tytułu profesora. Dodatkowo, kształcenie na jeszcze wyższym poziomie to nie tylko kwestia samego stopnia, przynosi ono wiele osobistej satysfakcji i zadowolenia. Nie chodzi tylko o sam awans społeczny, ale także o samorealizację, nawiązanie kontaktów z grupą innych osób, poznanie ciekawego środowiska badaczy oraz poszerzenie własnych horyzontów. Ponadto, zgłębianie wiedzy w zakresie nauk prawnych jest szczególnie pomocne w dzisiejszych czasach, w których każdego dnia uchwalanych zostaje szereg nowych przepisów. To gwarancja niezgubienia się w gąszczu rozwiązań prawnych zgodnie z maksymą ignorantia iuris nocet!