Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Organizacja

SZKOLENIA REALIZUJEMY

  • w formule otwartej - dla grup szkoleniowych składających się z osób pracujących w różnych instytucjach oraz osób zgłaszających się na szkolenia samodzielnie. Nabór w ramach tej formy szkoleń prowadzony jest przez Dział Szkoleń WSH za pośrednictwem Fomularza zainteresowania udziałem w szkoleniu;
  • w formule zamkniętej tj. na indywidualne zamówienia instytucji, dla zorganizowanych grup uczestników liczących od 10 do 20 osób. Założenia merytoryczne i organizacyjne szkolenia, dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Odpłatność za szkolenie zamknięte zależy od wielu czynników takich jak liczebność grupy, czas trwania, lokalizacja szkolenia, jak również zakres usług dodatkowych (sala i pomoce dydaktyczne, zakwaterowanie, wyżywienie, transport). Jesteśmy elastyczni i otwarci na Państwa oczekiwania.

 

Zgłoszenia, zapytania i Regulamin Usług Szkoleniowych

Zanim wypełnicie i prześlecie Państwo do nas zgłoszenie udziału w szkoleniu, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem Usług Szkoleniowych świadczonych przez Dział Szkoleń WSH.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu otwartym, nawet w takim,  którego tematu nie odnaleźliście Państwo na naszej stronie www, prosimy przysyłać za pośrednictwem formularza zainteresowania udziałem w szkoleniu.

Każdy głos zostanie zauważony i wzięty pod uwagę zarówno przy tworzeniu nowych propozycji programowych, jak również przy tworzeniu z osób chętnych w określonym terminie grupy szkoleniowej na szkolenie otwarte, na które będziecie Państwo mogli następnie wysłać swoje zgłoszenie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podniesieniem wiedzy i umiejętności swoich pracowników z wykorzystaniem formuły szkolenia zamkniętego, zapraszamy do telefonicznego kontaktu z nami lub za pośrednictwem formularza zapytania wysyłanego na adres szkolenia@humanitas.edu.plZ przyjemnością opracujemy dla Państwa ofertę odpowiadającą Państwa wymaganiom i potrzebom edukacyjnym.

We wszystkich kwestiach wymagających dodatkowych informacji i szczegółów uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Działu Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Miejsce realizacji szkoleń

Szkolenia realizowane w formule otwartej odbywają się w salach szkoleniowych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43. WSH dysponuje własnym parkingiem z miejscami postojowymi na 300 samochodów oraz Bufetem codziennie oferującym domowe obiady.

W przypadku szkoleń realizowanych w formule zamkniętej tj. na indywidualne zlecenie przedsiębiorstwa dla zorganizowanej grupy uczestników/pracowników - zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Czas trwania

Zajęcia realizowane w ramach szkoleń otwartych rozpoczynają się zwykle w godzinach 8.00 - 9.00 i trwają – w zależności od długości szkolenia – średnio do godz. 16.00. Niektóre szkolenia podzielone są na kilka krótszych spotkań – wówczas ich realizacja następuje w godzinach popołudniowych od 15.30 - 16.30 do ok. 19.30 - 20.30. Szczegółowy harmonogram szkolenia uwzględniający przerwy, uczestnicy otrzymują na pierwszym spotkaniu.

W przypadku szkoleń zamkniętych harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Odpłatność za szkolenia

Odpłatność za szkolenia realizowane w formule otwartej obejmuje koszty:

  • uczestnictwa w szkoleniu,
  • materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzącego szkolenie,
  • notesu i długopisu,
  • certyfikatu WSH dot. uczestnictwa w szkoleniu,
  • ew. serwisu kawowego podawanego w trakcie zajęć.

Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu otwartym należy uregulować najpóźniej na 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Przedstawiciela Działu Szkoleń WSH. W przypadku szkoleń, w których odpłatność za uczestnictwo 1 osoby przewyższa 1 000 zł – istnieje możliwość płatności w ratach, wówczas: I rata płatna jest najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć; II rata płatna jest najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem ostatnich zajęć.

Opłaty za uczestnictwo w szkoleniach prosimy wpłacać na konto WSH: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Odpłatność za szkolenie zamknięte ustalana jest indywidualnie z Zamawiającym. Realizacja szkolenia dla zorganizowanej grupy wiąże się z odpłatnością niższą od odpłatności wynikającej z delegowania pojedynczych pracowników na szkolenia otwarte.

Skargi, zażalenia, wnioski

Ewentualne skargi, zażalenia, czy Państwa wnioski dot. usług realizowanych przez Dział Szkoleń, w których bierzecie/wzięliście Państwo udział, możecie Państwo składać w trybie określonym Zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas: