Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Organizacja

SZKOLENIA REALIZUJEMY

  • w formule otwartej - dla grup szkoleniowych składających się z osób pracujących w różnych przedsiębiorstwach lub instytucjach, zgłaszających samodzielnie chęć udziału w szkoleniu opublikowanym na stronie www w ofercie szkoleń. Nabór w ramach tej formy szkoleń prowadzony jest za pośrednictwem formularza online. Termin szkolenia zostaje ustalony w momencie, gdy zbierze się min. 10-osobowa grupa osób zainteresowanych udziałem w konkretnym szkoleniu.
  • w formule zamkniętej tj. dla zorganizowanych grup uczestników liczących od ok. 10 do ok. 20 osób, skłądających się z pracowników jednego przedsiębiorstwa lub instytucji, na jej indywidualne zlecenie. Założenia merytoryczne i organizacyjne szkolenia zamkniętego, dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

ZGŁOSZENIA

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu otwartym, które odnaleźliście Państwo w naszej ofercie, prosimy przesyłać online za pośrednictwem formularza zgłoszenia chęci uczestnictwa w takim szkoleniu, dostępnym bezpośrednio pod wybranym tematem szkolenia opublikowanym w jednym spośród czterech obszarów tematycznych:

                                 

Każdy głos zostanie zauważony i wzięty pod uwagę zarówno przy tworzeniu z osób chętnych grupy szkoleniowej w określonym terminie, jak również przy tworzeniu nowych propozycji programowych.

ZAPYTANIA

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podniesieniem wiedzy i umiejętności swoich pracowników z wykorzystaniem formuły szkolenia zamkniętego, zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania on line. Z przyjemnością opracujemy dla Państwa ofertę odpowiadającą w pełni Państwa wymaganiom i potrzebom edukacyjnym.

We wszystkich kwestiach wymagających dodatkowych informacji i szczegółów uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Działu Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

 

Regulamin Usług Szkoleniowych

        

       

Odpłatność

Odpłatność za szkolenia realizowane w formule otwartej obejmuje koszty:

  • uczestnictwa w szkoleniu,
  • materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzącego szkolenie,
  • notesu i długopisu,
  • certyfikatu WSH dot. uczestnictwa w szkoleniu,
  • ew. serwisu kawowego podawanego w trakcie zajęć.

Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu otwartym należy uregulować najpóźniej na 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Przedstawiciela Działu Szkoleń WSH. W przypadku szkoleń, w których odpłatność za uczestnictwo 1 osoby przewyższa 1 000 zł – istnieje możliwość płatności w ratach, wówczas: I rata płatna jest najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć; II rata płatna jest najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem ostatnich zajęć.

Opłaty za uczestnictwo w szkoleniach prosimy wpłacać na konto WSH: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Odpłatność za szkolenie zamknięte ustalana jest indywidualnie z Zamawiającym. Realizacja szkolenia dla zorganizowanej grupy wiąże się z odpłatnością niższą od odpłatności wynikającej z delegowania pojedynczych pracowników na szkolenia otwarte.

Lokalizacja

Szkolenia realizowane w formule otwartej odbywają się w salach szkoleniowych i laboratoriach komputerowych Wyższej Szkoły Humanitas, w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43. WSH dysponuje własnym parkingiem z miejscami postojowymi na 300 samochodów oraz Bufetem oferującym codziennie domowe obiady.

W przypadku szkoleń realizowanych w formule zamkniętej tj. na indywidualne zlecenie przedsiębiorstwa/instytucji dla zorganizowanej grupy uczestników/pracowników - zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Czas realizacji

Zajęcia realizowane w ramach szkoleń otwartych rozpoczynają się zwykle w godzinach 8.00 - 9.00 i trwają – w zależności od długości szkolenia – średnio do godz. 16.00. Niektóre szkolenia podzielone są na kilka krótszych spotkań – wówczas ich realizacja następuje w godzinach popołudniowych od 15.30 - 16.30 do ok. 19.30 - 20.30. Szczegółowy harmonogram szkolenia uwzględniający przerwy, uczestnicy otrzymują przed pierwszym spotkaniem.

W przypadku szkoleń zamkniętych harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Zażalenia

Ewentualne skargi, zażalenia, czy Państwa wnioski dot. usług realizowanych przez Dział Szkoleń, w których bierzecie/wzięliście Państwo udział, możecie Państwo składać w trybie określonym Zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas: