Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zasady rekrutacji studia dof z UE

Rekrutacja na studia dofinansowane z środków UE: 


Zarządzanie II stopnia

 • I nabór rozpoczyna sie 28 kwietnia 2020 r. i trwa do 30 czerwca 2020 roku. Ogłoszenie wyników 1 lipca 2020 r.
 • II nabór rozpoczyna się 2 lipca 2020 r. i trwa do 1 sierpnia 2020 roku. Ogłoszenie wyników 3 sierpnia 2020. 

 Zarządanie I stopnia / Administracja I stopnia 

 • I nabór rozpoczyna się do 22 lipca 2020 r. i trwa do 15 sierpnia 2020 roku. Ogłoszenie wyników 17 sierpnia 2020 r.

Informatyka I stopnia 

 • I nabór trwać będzie do września 2020 roku.  Po zakończeniu zbierania dokumentów/zgłoszeń spośród tych spełniających kryteria formalne, zostanie utworzona lista rankingowa. Kandydaci zostaną uszeregowani w kolejności zgodnej z liczbą otrzymanych punktów, w oparciu o kryteria punktowe.

Zapisz się na studia dofinansowane z środków Uni Europejskiej
w Wyższej Szkole Humanitas
 

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online 

2. Przygotuj następnujące dokumenty kwestionariusza kopie wymaganych dokumentów:

 • świadectwo maturalne - studia I stopnia 
 • kopie dyplomu oraz suplementu - studia II stopnia 
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)
Kopie powyższych dokumentów możesz wysłać na adres Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 41-200 ul. Kilińskiego 43 lub dostarczyć osobiście. Eewntualnie przesłać skan na rekrutacja@humanitas.edu.pl.


5. Sprawdź wyniki rekrutacji w przypadku zakwalifikowania w ciągu 14 dni zgłoś się do punktu rekrutacyjnego w celu podpisania umowy oraz sfinalizowania całego procesu rekrutacyjnego.

Do podpisania umowy zabierz ze sobą oryginały następujących dokumentów:

 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm ( zgodne z wymogami dla dowodu osobistego)
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • dokument potwierdzający posiadanie niepełnosprawności ( jeśli dotyczy) - do wglądu
 • dokument potwierdzający sytuację materialną ( w przypadku złożenia oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej)

5. Po dostarczeniu lub przesłaniu ww. dokumentów otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl