Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kurs na własny rozwój

Cel i planowane efekty projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas oraz wszystkich innych chętnych osób poprzez uczestniczenie w kursach e-learningowych. W ramach projektu opracowanych i zrealizowanych zostanie 5 kursów e-laarningowych, w tym:

- 3 kursy edukacyjne dla studentów, stanowiące dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia (dla studentów wszystkich kierunków i innych zainteresowanych osób) z zakresu: informatyki, przedsiębiorczości i filozofii

- 2 kursy w formule masowych otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępne dla wszystkich chętnych z zakresu: spektrum autyzmu i nowoczesnej edukacji

Czas realizacji projektu

2020-09-01 r. - 2022-08-31 r.

Wartość projektu

728 875,00 zł

Dofinansowanie

706 975,00 zł