Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Kurs na własny rozwój

Cel i planowane efekty projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas oraz wszystkich innych chętnych osób poprzez uczestniczenie w kursach e-learningowych. W ramach projektu opracowanych i zrealizowanych zostanie 5 kursów e-laarningowych, w tym:

- 3 kursy edukacyjne dla studentów, stanowiące dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia (dla studentów wszystkich kierunków i innych zainteresowanych osób) z zakresu: informatyki, przedsiębiorczości i filozofii

- 2 kursy w formule masowych otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępne dla wszystkich chętnych z zakresu: spektrum autyzmu i nowoczesnej edukacji

Czas realizacji projektu

2020-09-01 r. - 2022-08-31 r.

Wartość projektu

728 875,00 zł

Dofinansowanie

706 975,00 zł

Deklaracja udziału w projekcie

Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza danych osobowych.

Plik do pobrania - Deklaracja udziału w projekcie - wersja edytowalna

Plik do pobrania - Deklaracja udziału w projekcie - pdf

Formularz deklaracji udziału w projekcie wraz z oświadczeniem powinien być wypełniony nie później niż w dniu zarejestrowania się na kurs na platformie NAVOICA.

Oryginał wypełnionych i podpisanych dokumentów należy dostarczyć:

  • osobiście do Dziekanatu Wyższej Szkoły Humanitas (Parter, p. 008)
  • pocztą na adres Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43 z dopiskiem "Biuro Projektów"
  • istnieje również możliwość wypełnienia dokumentów na miejscu na Uczelni, druki dostępne są w Dziekanacie.

Z uwagi na specyfikę kursu e-learningowego, ze względów organizacyjnych, możliwe jest uprzednie dostarczenie wypełnionych dokumentów w wersji elektronicznej np. za pomocą maila na adres: deklaracje@humanitas365.edu.pl i dostarczenie podpisanych oryginałów dokumentów w terminie późniejszym. Ze względów bezpieczeństwa, proszę przesyłany plik zabezpieczyć hasłem, a hasło przesłać osobnym mailem.