Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Projekty zakończone 2004-2006

Projekt „Studia podyplomowe dla kadr zarzadzających i pracowników przedsiębiorstw”

Tytuł projektu „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” SPO RZL  II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki schemat a): Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.
Okres realizacji: 12.2005 r. - 08.2008 r.
Kwota dofinansowania -  54 mln zł

Wyższa Szkoła Humanitas występowała w projekcie jako partner z dofinansowaniem w wysokości 1,3 mln zł.

Był to największy w Europie projekt edukacyjny w zakresie studiów podyplomowych. Brało w nim udział 15 Uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, w tym m.in. Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Szczeciński, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Liderem projektu było Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. W ramach projektu przeszkolono 9 954 słuchaczy, w tym Wyższa Szkoła Humanitas przeszkoliła 380 słuchaczy. Oferowane przez WSH  w ramach projekty studia podyplomowe to: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Windykacja i negocjacje, Podatki i prawo podatkowe, Zarządzanie firmą, Zarządzanie projektami UE, e-Biznes, Bezpieczeństwo i higiena pracy.