Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zasady naczelne Konstytucji, czyli o ideach budujących państwo prawa

Zasady naczelne Konstytucji RP to idee przewodnie ustawy zasadniczej, jej podstawowe normy, z których można wyinterpretować inne normy konstytucyjne. Zasady naczelne Konstytucji powinny stanowić stały punkt odniesienia dla wszelkich władz i organów państwa w wykonywaniu ich obowiązków i realizowaniu zadań na rzecz obywateli. Zasady naczelne Konstytucji określają ustrój i formę państwa oraz nadają mu charakter i tożsamość.

Celem wykładu będzie omówienie najważniejszych zasad naczelnych Konstytucji, w tym m.in. zasady demokratycznego państwa prawnego, suwerenności i trójpodziału władzy. Czy są one tylko „pustymi ideami” czy rzeczywistym fundamentem Rzeczypospolitej?

Wykład przeprowadzi prof. WSH dr hab Michał Kaczmarczyk - politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Sędzia społeczny – ławnik Sądu Okręgowego w Katowicach. Pomysłodawca i przewodniczący Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego celem jest wyróżnianie postaw prawników, ukierunkowanych na umacnianie zasad praworządności, gwarancji praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Założyciel pierwszej w Polsce Poradni Prawa Akademickiego.

Zapisz się