Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zaburzenia integracji sensorycznej oraz ich wpływ na umiejętności szkolne

Zapraszamy na stacjonarny, bezpłatny wykład połączony z warsztatem pt. „Zaburzenia integracji sensorycznej oraz ich wpływ na umiejętności szkolne i zachowanie”. Wykład odbędzie się w nowoczesnym laboratorium pedagogicznym w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.

Zagadnienia poruszane podczas wykładu:
 • budowa i rozwój mózgu a deficyty integracji sensorycznej.
 • etapy rozwoju ruchowego i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w domu i szkole.
 • znaczenie funkcjonalne podstawowych układów zmysłowych: dotykowego, równowagi i czucia głębokiego.
 • deficyty ruchowe i ich wpływ na trudności w nauce matematyki oraz pisania i czytania.
 • fakty i mity o napięciu mięśniowym.
 • kilka słów o dyspraksji.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:
 • zaburzone przetwarzanie bodźców wzrokowych a układ równowagi (przykłady zabaw).
 • doskonalenie procesu czytania poprzez wspomaganie koordynacji gałek ocznych (testy sprawdzające rozwój koordynacji).
 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym i dysocjacji a grafomotoryka.
 • jak zaburzenia w schemacie ciała mogą wpływać na trudności z określaniem stron prawa/lewa,
 • geometrię, zapisywanie liczb i działań.

Wykład poprowadzi:
Renata Ranocha - ekspert w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Zapisz się