Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aż do 80% dofinansowania na szkolenia i studia podyplomowe

Drogi Przedsiębiorco, Pracowniku MŚP,

zapraszamy Cię do skorzystania z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na udział w szkoleniach i studiach podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas.

Dofinansowanie przyznawane jest przedsiębiorstwom sektora MŚP w ramach projektu PSF tj. Podmiotowy System Finansowania – Działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

 

                        

O dofinansowanie do organizowanych przez nas

 • szkoleń - otwartych i zamkniętych tj. przygotowywanych pod konkretne potrzeby/wymagania Zamawiającego,
 • studiów podyplomowych,

może ubiegać się Pracodawca dla:

 • kadry zarządzającej i pracowników, których zatrudnia w oparciu o umowy o pracę i inne umowy cywilno - prawne,
 • wspólników i partnerów.

lub za wiedzą i zgodą Pracodawcy MŚP może to zrobić samodzielnie jego Pracownik. 

O jakiego rzędu kwotach dofinansowania może myśleć MŚP?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa można uzyskać:

 • 80% dofinansowania – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorstwem,
 • 70% dofinansowania – jeśli jesteś przedsiębiorstwem małym, z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dofinansowania – jeśli należysz dla średnich przedsiębiorstw, z możliwością zwiększenia do 80%

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego Projektu wynosi 100 000 zł. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika nie może przekroczyć 7 500 zł.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych tj. rejestrze prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie elektronicznej, zwierającym informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

UWAGA: dofinansowaniu nie podlegają szkolenia, które nakazem prawa przedsiębiorca jest zobligowany przeprowadzić, np.: szkolenia BHP, pierwszej pomocy, przeciwpożarowe itp.   

Jakie działania powinieneś teraz podjąć - krok po kroku?

 1. Zarejestruj swoje przedsiębiorstwo w Bazie Usług Rozwojowych.
 2. Jeżeli interesują Cię szkolenia otwarte lub studia podyplomowe – zapoznaj się z ofertą Wyższej Szkoły Humanitas zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych lub
 3. jeżeli interesuje Cię zorganizowanie szkolenia/szkoleń zamkniętych wg potrzeb szkoleniowych Twojego przedsiębiorstwa/Twoich, w Twojej siedzibie lub wskazanym przez Ciebie ośrodku/centrum szkoleniowym – zgłoś się do Działu Szkoleń WSH w celu opracowania i ustalenia szczegółów interesującej Cię usługi/usług związanych z organizacją szkolenia zamkniętego. Możesz w tym celu wysłać również do nas zapytanie mailowe za pośrednictwem formularza. My opracujemy ofertę dla Ciebie, a po uzyskaniu Twojej akceptacji, umieścimy ją w Bazie Usług Rozwojowych i przekażemy Tobie jej numer ID wraz z linkiem.
 4. Wydrukuj kartę usługi, do której chcesz uzyskać dofinansowanie.
 5. Zapoznaj się z harmonogramem naboru wniosków przez operatorów środków EFS w woj. śląskim.
 6. Skieruj swe kroki do wybranego na podstawie harmonogramu operatora, do których należą m. in.:

gdzie zostaniesz krok po kroku przeprowadzony przez procedurę uzyskania dofinansowania, w wyniku której:

 • zawrzesz z operatorem umowę o dofinansowanie do interesujących Cię usług rozwojowych,
 • będziesz mógł doskonalić siebie i swój zespół biorąc udział w przygotowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas studiach podyplomowych i szkoleniach.

Trzymamy za Ciebie kciuki - czekamy!

Kontakt do Działów WSH