Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aż do 80% dofinansowania na szkolenia

Wyższa Szkoła Humanitas jest jednym z podmiotów, którym Polska Agencja Przedsiębiorczości przyznała prawo oferowania szkoleń z możliwością ich dofinansowania przyznawanego przedsiębiorstwom sektora MŚP w ramach projektu PSF tj. Podmiotowy System Finansowania – Działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe świadczone przez podmioty jw., które zostaną zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych tj. rejestrze prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie elektronicznej.

UWAGA:

 • dofinansowaniu nie podlegają szkolenia, które nakazem prawa przedsiębiorca jest zobligowany przeprowadzić, np.: szkolenia BHP, pierwszej pomocy, przeciwpożarowe itp.
 • na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 913/40/VI/2019 z dnia 8 maja 2019 została wykluczona możliwość korzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych przez MŚP i ich pracowników z woj. śląskiego. Decyzja jw. w żaden sposób nie ogranicza możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych proponowanych przez WSH i zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych, przez MŚP i ich pracowników z innych województw (o ile w tych województwach nie wprowadzono podobnego ograniczenia).

O dofinansowanie do organizowanych przez nas szkoleń

 • zamkniętych tj. przygotowywanych pod konkretne potrzeby/wymagania Zamawiającego i dopiero wówczas dodawanych do Bazy Usług Rozwojowych z przypisaniem do konkretnego odbiorcy,

może ubiegać się Pracodawca z sektora MŚP dla:

 • kadry zarządzającej i pracowników, których zatrudnia w oparciu o umowy o pracę i inne umowy cywilno - prawne,
 • wspólników i partnerów.

O jakiego rzędu kwotach dofinansowania może myśleć MŚP?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa można uzyskać:

 • 80% dofinansowania – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorstwem,
 • 70% dofinansowania – jeśli jesteś przedsiębiorstwem małym, z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dofinansowania – jeśli należysz dla średnich przedsiębiorstw, z możliwością zwiększenia do 80%

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu realizowanego przez operatora wynosi 100 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej w ramach jednego projektu nie może przekroczyć 5 000 zł.

Jakie działania powinieneś teraz podjąć - krok po kroku?

 1. Zarejestruj swoje przedsiębiorstwo w Bazie Usług Rozwojowych.
 2. Zapoznaj się z ofertą Wyższej Szkoły Humanitas
 3. Jeżeli interesuje Cię zorganizowanie wybranego z naszej oferty szkolenia zamkniętego lub innego, którego w naszej ofercie nie odnalazłeś wg potrzeb szkoleniowych Twojego przedsiębiorstwa, w Twojej siedzibie lub wskazanym przez Ciebie ośrodku/centrum szkoleniowym – wyślij do nas zapytanie mailowe za pośrednictwem formularza online. My opracujemy ofertę specjalnie dla Ciebie, a po uzyskaniu Twojej akceptacji, umieścimy ją w Bazie Usług Rozwojowych i przekażemy Tobie jej numer ID wraz z linkiem.
 4. Wydrukuj kartę usługi jw.
 5. Zapoznaj się z nową procedurą ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w województwie śląskim, jaka obowiązuje od 13.05.2019 r.
 6. Zapoznaj sie z instrukcją składania fiszki wniosku o dofinansowanie usług/usługi rozwojowej.
 7. Zapoznaj się z harmonogramem naboru wniosków przez operatorów środków EFS w woj. śląskim.

Fiszkę wniosku możesz przesłać do wybranego na podstawie harmonogramu naboru wniosków Operatora, wyłącznie w określonych w nim dniach naboru wniosków u tego Operatora w godz. od 8.00 do 15.00  za pomocą  Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.

W przeciągu 2 dni roboczych od wysłania fiszki wniosku za pomocą SEKAP, po ptwierdzeniu przez operatora jej otrzymania, dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty w postaci papierowej. W wyniku procedury przeprowadzonej przez wybranego Operatora:

 • zawrzesz z operatorem umowę o dofinansowanie do interesujących Cię usług rozwojowych,
 • będziesz mógł doskonalić siebie i swój zespół biorąc udział w przygotowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas szkoleniach.

Wybrani operatorzy środków w woj. śląskim

Trzymamy kciuki!