Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Nasza działalność

Fundacja „Humanitas” powstała w 2010 roku przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu i od tego czasu prowadzi aktywną, ogólnopolską działalność w sferze edukacji, kultury i nauki.

Działalność Fundacji „Humanitas” koncentruje się wokół celów z obszaru edukacji, kultury i nauki. Realizuje przedsięwzięcia międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne i lokalne.

Fundacja „Humanitas” jest producentem wielu wydarzeń artystycznych – organizowała m.in. koncerty i recitale gwiazd polskiej sceny muzycznej (Edyty Geppert, Magdy Umer, Piotra Machalicy, Mirosława Czyżykiewicza, Aloszy Awdiejewa, Renaty Przemyk) oraz kabaretowej (Artura Andrusa, Andrzeja Grabowskiego Krzysztofa Daukszewicza).

W 2014 roku Fundacja „Humanitas” – we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i pod patronatem Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych przy Senacie RP – powołała do życia Ogólnopolską Sieć „Aktywny Senior”, która skupia największe polskie uniwersytety trzeciego wieku, organizując dla nich wydarzenia kulturalne i popularnonaukowe.

Fundacja „Humanitas” organizuje festiwale i przeglądy artystyczne, m.in. odbywające się rokrocznie w Sosnowcu i bijące rekordy popularności „Seniorallia” – wzorowane na juwenaliach cykle imprez muzycznych, literackich, sportowych i popularnonaukowych adresowane do osób w wieku 50 plus. Sosnowieckie „Seniorallia” należą do największych tego typu przedsięwzięć w Polsce.

Fundacja „Humanitas” organizuje międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone problematyce polskiej kultury, historii, polityki, gospodarki i edukacji. Rokrocznie z inicjatywy Fundacji odbywa się kilkanaście konferencji, m.in. cykliczna konferencja „Problemy Konwergencji Mediów”, która organizowana jest w Krakowie z udziałem naukowców z kilkudziesięciu ośrodków akademickich Polski i zagranicy.

Fundacja „Humanitas” jest organizatorem prestiżowego programu stypendialnego dla wybitnych naukowców, którzy z funduszu grantowego Fundacji uzyskują wsparcie na działalność badawczą, publikacyjną i organizatorską.

Fundacja „Humanitas” jest współorganizatorem Tatrzańskich Sympozjów Naukowych w Zakopanem – jednej z największych w Polsce konferencji adresowanych do środowiska polskich nauczycieli, pedagogów i psychologów.

W roku 2015 Fundacja „Humanitas” przystępuje do realizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Polsko-Ukraińskiej – wielkiego wydarzenia artystycznego prezentującego twórczość muzyczną obu narodów. W Festiwalu weźmie udział kilkuset artystów z Polski i Ukrainy.

Fundacja „Humanitas” jest współorganizatorem prestiżowego Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, w którym nagradzani są wybitni twórcy, naukowcy i instytucje kultury z Zagłębia Dąbrowskiego (laureatami konkursu byli dotychczas m.in. Jacek Cygan, prof. Dariusz Rott, prof. Włodzimierz Wójcik, Teatr Zagłębia, Pałac Kultury Zagłębia).  

Fundacja „Humanitas” realizuje własne projekty badawcze z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Była m.in. wykonawcą grantu badawczego „Jakość życia seniorów”, stanowiącego obszerną diagnozę społeczną odnosząca się do warunków życia osób w wieku 50 plus.

Fundacja „Humanitas” prowadzi działalność wydawniczą – jej nakładem ukazują się prace naukowe, popularnonaukowe oraz edukacyjne (m.in. adresowane do dzieci i młodzieży).