Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Będzin i Gminie Mysłowice

Opis projektu

Projekt realizowany będzie w Szkołach Podstawowych w Będzinie i Mysłowicach w klasach I-VI. Wsparciem zostanie objętych 288 Dzieci/Młodzieży w tym 6 Dzieci/Młodzieży z niepełnosprawnościami.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST (Urzędu Miasta Mysłowice i Urzędu Miasta Będzin), służących rozwijaniu u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

Zad.1 Opracowanie programów kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
Zad. 2 GENIALNY UMYSŁ
Zad 3 GENIALNY NAUKOWIEC I ARTYSTA
Zad. 4 CYFROWY GENIUSZ

Dzieci/Młodzież będą uczestniczyły w warsztatach z zakresu: technik pamięciowych i ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych, warsztaty z zakresu kultury, wycieczki edukacyjno-kulturalne. Uczestnicy projektu będą również brali udział w zajęciach z programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt: Lego roboty, tablety do programowania, roboty Dash i Dot, ozoboty, interaktywna podłoga i innowacyjne maty edukacyjne, które są niezbędne do prowadzenia warsztatów.

Cele i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta Mysłowice i Urzędu Miasta Będzin dla 288 Dzieci/Młodzieży w wieku 7-12 lat, w tym 6 Dzieci/Młodzieży z niepełnosprawnościami, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

● aktywizację społeczną i zawodową
● poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
● rozwój zainteresowań
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie osób z niepełnosprawnościami).

Czas realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 01.08.2019r. do 31.07.2023r.

Wartość projektu

787 569,34 zł

Dofinansowanie

763 589,86 zł