Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Uniwersytet Młodzieżowy WSH

Celem prowadzonej przez Wyższą Szkołę Humanitas inicjatywy jest:

 • zapoznanie młodych ludzi ze światem akademickim,
 • poszerzenie ich horyzontów,
 • zainspirowanie do nauki i własnych poszukiwań,
 • pomoc w wyborze odpowiedniego kierunku studiów i dalszej ścieżki kariery.

 

W ramach trzech akademii młodzi studenci mają okazję wziąć udział w ciekawych i nieszablonowych warsztatach oraz wykładach m. in. z tematyki:

 • inżynierii,
 • marketingu,
 • zarządzania,
 • PR,
 • chemii,
 • fizyki,
 • biologii,
 • mnemotechnik,
 • psychologii.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów i interaktywnych wykładów. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla grupy wiekowej do której są adresowane. Każde pojedyncze zajęcia realizowane w ramach którejkolwiek z akademii, zawsze składają się z trzech elementów:

 • interaktywnej prezentacji naukowej,
 • aktywizacji młodzieży,
 • czasu na zadawanie pytań i usłyszenie odpowiedzi.

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia

Profesorowie i pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni, popularyzatorzy nauki, eksperci - będący przedstawicielami nauki, kultury i sztuki.

Czas realizacji zajęć

Standardowa akademia to cykl 4 zajęć warsztatowych (każde trwające 2 godziny dydaktyczne) oraz jeden wykład akademicki, również trwający 2 godz. dyd. (90-minut), realizowanych w przeciągu 1-2 miesięcy.

W przypadku, gdy akademia stanowi przedmiot zamówienia dla zorganizowanej grupy młodzieży, ww. założenia uzgadniane są z placówką zamawiającą.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia mogą odbywać się zarówno w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas i oferowanych przez nią specjalistycznych laboratoriach, jak również na terenie placówki zamawiającej. Ta kwestia również podlega indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowaną zamówieniem akademii placówką.

Odpłatność

zależy od uzgodnionego z placówką zamawiającą zakresu realizacji akademii oraz uzgodniownych warunków organizacyjnych. Należy jednak pamiętać, że najczęściej realizacja zajęć w podstawowym/standardowym zakresie dla zorganizowanej grupy młodzieży wiąże się z odpłatnością niższą od odpłatności wynikającej z indywidualnego udziału młodego człowieka w zajęciach (120 zł), na podstawie ogłoszonej rekrutacji.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uruchomieniem w Państwa placówce dla chętnej grupy młodzieży jednej z proponowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas akdemii  - uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Uniwersytetu Międzypokoleniowego.