Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Gdzie znajdziesz pracę?

W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie przygotowywany do podjęcia pracy w rozległym sektorze bezpieczeństwa państwa, w administracji samorządowej i państwowej, w tym w instytucjach wojskowych, badawczych i gospodarczych. Absolwent posiadać będzie podstawowe i ogólne wykształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia, w pełni usystematyzowaną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a także będzie posiadał dodatkowe umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń.

Perspektywy dla absolwentów:

  • praca w policji, straży pożarnej, wojsku, służbie celnej,
  • praca w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • praca w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia,
  • praca w charakterze specjalisty ds. zarządzania i organizacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego ,
  • praca w sektorze edukacji dla bezpieczeństwa,
  • praca w zawodzie detektywa (po uzyskaniu stosownej licencji).