Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Rozliczenie zajęć dydaktycznych

 Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych:

  • warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest podpisanie umowy i miesięczne wypełnianie rachunków;
  • rachunek wraz z wykazem przeprowadzonych zajęć należy składać w dziale kadr i płac;
  • rozliczenie składa się miesięcznie po zrealizowaniu zajęć (do 3 dnia każdego miesiąca);
  • formy zajęć: wykłady, ćwiczenia/warsztaty, konwersatoria, seminaria należy rozliczać na odpowiednich formularzach.

Pobierz druki dokumentów:

UWAGI:

1) wypełniony rachunek należy drukować dwustronnie;
2) rachunek powinien być dokładanie wypełniony;
3) przy opisie rachunku zawsze na początku wskazujemy dział, którego koszt dotyczy, a dopiero potem opis kosztu.

W przypadku:

a) zajęć dydaktycznych należy podać : Wydział, kierunek.