Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Rozliczenie zajęć dydaktycznych

 Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych:

  • rachunek wraz z wykazem przeprowadzonych zajęć należy składać w dziale kadr i płac;
  • rozliczenie składa się miesięcznie (do 5 dnia miesiąca);
  • rozliczenie składa się po zrealizowaniu zajęć;
  • wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria należy rozliczać na odpowiednich formularzach.

Pobierz druki dokumentów :

UWAGI:

1) Wypełniony rachunek należy drukować dwustronnie.
2) Rachunek powinien być dokładanie wypełniony.
3) Przy opisie rachunku zawsze na początku wskazujemy dział, którego koszt dotyczy, a dopiero potem opis kosztu.

W przypadku:

a) zajęć dydaktycznych I,II stopnia należy podać : Wydział, tryb: stacjonarny/niestacjonarny, kierunek, stopień studiów: licencjackie/magisterskie uzupełniające/magisterskie jednolite;