Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zakres obowiązków

Dział kadr i płac jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, w której zakres obowiązków wchodzą regulacje dotyczące:

  • prowadzenie akt osobowych;
  • sporządzanie umów pracowniczych i innej dokumentacji pracowniczej;
  • ewidencja czasu pracy;
  • organizowanie i kontrola szkoleń BHP;
  • nadzór i rozliczanie pensum dydaktycznego;
  • kontrola wykonania pensum i naliczanie godzin ponadwymiarowych
  • rozliczanie obron prac dyplomowych.